CDA: Bibliotheek in Centrum nog geen gesloten boek

De vestiging van de bibliotheek aan de Middenbaan: veel leden en veel uitleningen. Juist deze vestiging zou moeten worden gesloten volgens het voorstel van het college dat op 21 mei 2013 in de commissie Samenleving besproken werd. De CDA fractie  is er van het begin af aan duidelijk over geweest dat er in het Centrum minimaal een goede bibliotheekfunctie moet blijven.

Dat zou mogelijk ook op een andere plek kunnen zijn in het centrum.

Wat vooraf ging

Tijdens de behandeling van de begroting in november 2012 ontkwam ook de bibliotheek niet aan de bezuinigingen. De wethouder kreeg van de raad de opdracht om te onderzoeken hoe deze bezuiniging in te vullen, met daarbij de voorkeur voor instandhouding van een vestiging in het Centrum. Ook werd de samenwerking met Albrandswaard door de raad gestimuleerd, want ook daar moest de bibliotheek bezuinigen. 

In een tussentijds overleg bleek de wethouder met Albrandswaard bezig te zijn met een onderzoek naar het openblijven van de vestiging Carnisselande, en sluiting van de vestiging Centrum. Het CDA heeft zich toen daar duidelijk tegen uit gesproken.

Het voorstel van het college is nu een verbouwing van vestiging Carnisselande tot hoofdvestiging. Alle andere vestigingen in Barendrecht en Albrandswaard gaan sluiten. Daar komen dan 3 servicepunten voor in de plaats waar je een gereserveerd boek kunt ophalen en inleveren. Verder blijft er dan wel een budget over voor een aantal projecten op scholen en leesbevordering.

De commissievergadering van 21 mei 2013

De wethouder kon de CDA-fractie niet overtuigen van haar plannen. Natuurlijk zijn wij voorstander van een samenwerking met Albrandswaard. Maar dat moet niet betekenen dat er maar één variant is om uit te kiezen. Natuurlijk kost meer onderzoek meer tijd, maar een besluit met een dergelijk grote impact voor onze bewoners mag niet door haast onzorgvuldig genomen worden. Wij hebben dan ook in de vergadering aangegeven het voorstel niet besluitrijp te achten, en ons sterk te maken voor het budget wat benodigd is voor meer onderzoek. 

Wat gaat het CDA voorstellen:

Wij willen in de raad van 11 juni 2013 voorstellen om  meer onderzoek te doen naar een variant waarbij ook in het Centrum van Barendrecht minimaal een bibliotheekfunctie behouden blijft. Ook de samenwerking met Albrandswaard hoort in dat onderzoek, en de mogelijkheid voor een vestiging in Carnisselande. We willen dat op beide vestigingen ook nieuwe collecties boeken zijn, dat vrijwilligers een rol spelen. Dit alles natuurlijk met een duidelijk kostenplaatje want die bezuiniging,,die is wel ingeboekt.
Tevens willen we een zorgvuldiger uitwerking van het nu nog vage idee van de servicepunten. Daar zijn goede voorstellen voor gedaan tijdens de vergadering door meedenkende burgers. Dat betekent dan wel dat het besluit over de bibliotheek waarschijnlijk tot na de zomer wordt uitgesteld. We begrijpen dat dit voor de medewerkers van de bibliotheek vervelend is. Zij weten niet waar ze aan toe zijn.

 CDA gaat alles op alles zetten om zoveel mogelijk fracties met dit voorstel mee te krijgen.

Wat  het CDA betreft is de bibliotheek in het Centrum een hoofdstuk dat zeker een vervolg gaat krijgen!!