CDA: Ruimte om te recreëren in de Zuidpolder.

zuidpolderDe CDA fractie maakt zich al jaren sterk voor het plan om de Zuidpolder in te richten tot een aantrekkelijk recreatiegebied.  Meer lezen over de achteruin Van Barendrecht?  De CDA-fractieleden Peter Luijendijk en Leo van Gelder aan het woord.
Met geld van de provincie en het rijk krijgt de Zuidpolder steeds meer vorm en moet uiteindelijk uitgroeien tot de spectaculaire achter”tuin” van Barendrecht.
Vanuit onze uitgangspunten en  als gezinspartij vinden we het heel belangrijk dat we daar de ruimte hebben om te kunnen ontspannen.

Natuurbeleving

Hoewel er in de Zuidpolder nu al volop gefietst en gewandeld kan worden, is het recreatiegebied de komende jaren nog volop in ontwikkeling. In de Zuidpolder staat natuurbeleving voorop. In samenwerking met de Stichting ARK en het Wereld Natuur Fonds kunnen alle basisscholen in Barendrecht kosteloos deelnemen aan een spannende en leerzame ontdekkingstocht in de Zuidpolder. Zo ontdekken de kinderen spelenderwijs hun eigen achtertuin.

Natuurspeelplek

De plannen om een natuurspeelplek te gaan ontwikkelen in de Zuidpolder juicht het CDA toe.
Kinderen van deze generatie zitten meer achter de computer dan dat ze het daglicht zien.
Het is de bedoeling dat er tegenover het nieuwe gebouw van Calvijn in de Zuidpolder ruimte komt speciaal voor kinderen om lekker vrij te spelen in de polder.
Je kunt hier vrij komen spelen zoals slootje springen of  bruggen, dammen en hutten bouwen verder  zijn er allerlei beestjes te bestuderen. Je kunt daar natuurlijk ook op je rug naar de wolken kijken, vissen in de sloot en alles doen wat kinderen nog meer kunnen verzinnen.

Zoetwaterbuffer

Natuurorganisaties en het waterschap  vinden dat de Zuidpolder met uitstek een gebied is om zoetwater op te vangen en vast te houden. Door de klimaatsverandering is de verminderde aanvoer van zoet water door rivieren ook voor ons land een deel van het jaar een probleem.
De Zuidpolder: een nieuw, waterrijk gebied als zoetwaterbron voor IJsselmonde!  Zo’n zoetwatervoorraad is van levensbelang.
Winst voor waterberging en zoetwatervoorziening, maar ook voor mens en natuur en dat allemaal in onze eigen achtertuin!

Het CDA Barendrecht is trots op zo’n achter”tuin”.

 

Dit artikel werd op 23 mei 2013 gepubliceerd in Blik op Barendrecht