CDA blij met subsidie Stationstuinen

CDA BLIJ MET SUBSIDIE STATIONSTUINEN

 

€ 13 miljoen subsidie vanuit de Rijksoverheid!

Vandaag is bekend geworden dat de gemeente Barendrecht € 13 miljoen subsidie ontvangt voor het project Stationstuinen waar ruim 3000 woningen gebouwd gaan worden. Deze subsidie is eerder dit jaar door de gemeente aangevraagd.

Dit bedrag zal op een positieve manier bijdragen aan het gehele project, de verwachting is dat hierdoor de betaalbaarheid van de woningen sterk zal kunnen verbeteren.

 

De voorbereiding voor dit project is al in gang gezet en zal in een aantal fasen worden uitgevoerd. Eén van de onderdelen van de voorbereiding is de financiële doorrekening van het gehele project.
In deze berekening zal deze subsidie verwerkt worden en de gemeenteraad zal in januari dit voorgelegd te krijgen.

Projectwethouder Peter Luijendijk:

De Stationstuinen heeft alle potentie om te groeien naar een bruisende plek waar wonen, werken, leren en recreëren samenkomen. Met ruimte voor nieuwe woningen én een succesvol bedrijfsleven. Als de gemeenteraad in januari 2022 akkoord gaat met de cofinciering van 50% ligt de ontwikkeling van De Stationstuinen echt binnen handbereik. Een andere eis is dat de bouw van de eerste woningen uiterlijk eind 2024 start. Ons streven is echter zo snel mogelijk te starten met bouwen.”