CDA: Vragen over invoering afvalpas

Invoering en gebruik nieuwe afvalpas

De nieuwe afvalpas

Deze week is gestart met de uitlevering van de nieuwe afvalpassen voor de ondergrondse restafvalcontainers. De uitlevering vindt plaats per wijk. Als een wijk geheel voorzien is van de nieuwe afvalpas worden de paslezers geactiveerd en zijn de container niet meer “open”.

In 2020 liep de uitlevering van de passen en het afsluiten niet goed. De pasleverancier bleek niet zo betrouwbaar en deskundig als gedacht en daarom werd dit stopgezet.
De huidige pasleverancier heeft dit al in veel gemeenten gedaan (daar functioneert alles) dus de verwachting is dat dit goed en ook veel soepeler zal gaan verlopen.

Toch blijven we als CDA Barendrecht kritisch op alles op en rondom het afvalbeleid. Regelmatig stellen we vragen over dit onderwerp. We hebben nog eens gekeken wat er allemaal gebeurde rondom de eerste poging van de invoering van de pas. Daaruit zijn een aantal vragen voortgekomen die we nu aan het college hebben gesteld;

1- We hebben vorig jaar gezien dat de containers ook te openen waren met andere dan afvalpassen. Dat kwam door iets met de opstart en de software en zou dus tijdelijk zijn geweest We willen graag weten of dit nu ook (tijdelijk) het geval is.

2- Er kwamen veel klachten binnen over “volle containers” en dus konden inwoners hun afval niet kwijt; naast veel boze reacties leverde dat ook veel “naastplaatsingen” op.
We hebben daar als CDA eerder ook al vragen over gesteld. Toen bleek al dat het meestal geen volle containers waren omdat er op tijd een sensor afgaat (70%) waarna deze container de volgende dag wordt omgewisseld. Er waren veel beklemmingen; door verkeerd ingebracht afval blokkeerde de container en ja, dan lijkt het alsof deze vol is.
We willen graag weten hoe vaak containers echt vol waren (bv. door een storing in een sensor) en hoe vaak het ging om een geblokkeerde container.
En of daar een patroon in te ontdekken is voor wat betreft sommige locaties.

Onder dit bericht is de volledige vraagstelling te lezen.

Nu we hier toch aandacht aan besteden nog het volgende:

Hoeveelheden
We zijn goed op weg sinds dit systeem is ingevoerd. De hoeveelheid restafval is sinds de invoering van 1 januari 2020 gedaald naar 185 kg per persoon. Vanaf de invoering van de pas in juli wordt bijgehouden hoeveel restafval ieder huishouden stort in de ondergrondse containers. Deze bewustwording zal een effect hebben op de hoeveelheid kilo’s denken wij maar er is nog een te verwachten voordeel.
Op dit moment kunnen bedrijven en inwoners van andere gemeenten het restafval ook nog storten in deze containers. We hebben de indruk dat dit vaker voorkomt dan gedacht. Dat zal na 1 juli ook opgelost zijn en daar verwachten we ook een positief effect van.

De doelstelling is om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 100 kg per persoon per jaar. Dat kost echt nog wel wat moeite en inzet van iedereen maar we hebben er vertrouwen in dat we dat binnen 2 jaar gaan halen!