CDA: College heeft vier jaar goed gepresteerd

Tot die conclusie kwam de CDA-fractie bij de bespreking van de voortgang van het collegeprogramma tijdens de commissie Samenleving van 26 januari 2010   De CDA-fractie heeft moeite, aldus Corrie Righolt-Dam om de prestatie vast te leggen in een percentage.  Het college doet dat wel en kijkt dan alleen naar zaken die gerealiseerd zijn vanuit het collegeprogramma. Wat bereikt is kan vaak niet eenduidig worden vastgesteld.   Het college heeft gelukkig meer gedaan daar de doelen vanuit het collegeprogramma. Wie had er aan het begin van deze periode gedacht dat het CO2 dossier zo’n impact zou hebben op de ambtelijke organisatie.

De CDA-fractie vindt dat er veel is bereikt. Denk bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en onderwijs. Fietspaden zijn aangelegd, plannen gemaakt voor een natuurlijk groene Zuidpolder. De eerlijkheid gebied ook die zaken te melden die er nog niet zijn, zoals  een jongerencentrum of woningen voor jongeren en starters in het Centrum. Ook liep de communicatie richting bewoners niet altijd goed.

De CDA-fractie wil dan ook niet steggelen over een percentage bereikte doelen.  Het is het resultaat dat uiteindelijk telt. Alles overziend komt de CDA fractie tot de conclusie dat dit college (CDA, VVD en PvdA) het de afgelopen vier jaar goed heeft gedaan.

Naar de mening van het CDA moet een nieuw collegeprogramma dynamisch worden ingestoken. Op meerdere momenten in een collegeperiode moet de raad de voortgang van het collegeprogramma beoordelen. Zo nodig kunnen in een veranderende wereld dan ook een aantal doelen worden bijgesteld aan de werkelijkheid of nieuwe doelen worden geformuleerd.  Hoe een college na vier jaar wordt beoordeeld zal vooraf duidelijk moeten zijn. Maar een cijfer is het niet alleen. Ook het "gevoel"  hoe een college werkt draagt bij aan het oordeel van de resultaten die uiteindelijk na vier jaar tellen.

Jan van Belzen, Coby van Deursen, Bas Nootenboom, Martin Schreurs en Simon Zuurbier, de leden van onze college,  het oordeel van de CDA-fractie "Goed gedaan de afgelopen vier jaar!"

 

De volgende tekst is namens het CDA door Corrie Righolt-Dam uitgesproken: voortgang_collegeprogramma_jan_2010