CDA: dé lokale partij van Barendrecht!

Artikel in De Schakel van 7 november 2013.

ikea

Op woensdag 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In deze rubriek houden raadsleden van verschillende partijen u de komende maanden op de hoogte van hun (partij)standpunten. Ook geven zij hun mening over actuele onderwerpen en zaken die voor u belangrijk zijn.
Deze week is  Peter Luijendijk namens de CDA-fractie aan de beurt met het CDA als dé lokale partij van Barendrecht.

 

Parkeerprobleem en ontsluiting Carnisselande

Het parkeerplaatsenprobleem voor Barendrechters die in Carnisselande wonen, moet worden opgelost. Ook moet de wijk beter worden ontsloten zodat er minder files zijn.

Samenvoeging ambtelijke organisaties

De samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk  (BAR gemeenten)  levert per jaar een nettobesparing op van € 2 miljoen. Het CDA wil dat dit geld ten goede komt aan de inwoners. Het voorzieningenniveau kan op peil blijven of worden verbeterd. Ook de belastingen hoeven hierdoor niet te stijgen.  Het CDA wenst uitdrukkelijk dat de Barendrechtse identiteit behouden blijft. Wij blijven een zelfstandige gemeente die haar eigen beleidskeuzes maakt. Uw paspoort en rijbewijs kunt u gewoon bij uw eigen gemeentehuis afhalen.Agro NR

Nieuw Reijerwaard

Het CDA gaat voor een economisch sterk Barendrecht. De agro-vers-foodsector is van strategisch belang voor Barendrecht en omstreken. Ook in deze tijd van crisis is deze sector van groot economisch belang voor Barendrecht. Veel  van onze inwoners zijn werkzaam in deze  branche.  Uit zeer recente peilingen blijkt dat er nog steeds grote behoefte is aan nieuwe bouwgrond voor bedrijven uit deze sector.  De verwachting dat Nieuw-Reijerwaard 3.000 tot 4.000 arbeidsplaatsen zal gaan opleveren lijkt reëel.  Goedlopende bedrijven gaan hierdoor niet verhuizen en blijven in de regio. Door een gefaseerde invoer zijn de risico’s beperkt.

Bibliotheek

Dankzij de inspanningen van het CDA blijft er een volwaardige bibliotheekvestiging in Barendrecht-Centrum.

Barendrecht_Carnisse_Veste
Openingstijden winkels

Wij zijn tegen verdere openstelling op zondag. Het grootste deel van de inwoners van Barendrecht zit er niet op te wachten en vreest extra verkeersdrukte. Ook willen wij respect tonen voor die mensen die om principiële redenen niet willen dat winkels open zijn op zondag. Ikea is 70 uur per week open. Dat is toch wel voldoende?

Geen betaald parkeren

Parkeren in Barendrecht blijft gratis.

Openbaar vervoer 65+

Het CDA is van mening dat alle 65-plussers toegang moeten hebben tot goed en betaalbaar openbaar vervoer. Als ouderen geen geld hebben voor het openbaar vervoer en hierdoor vereenzamen, dan vindt het CDA dat de gemeente financiële hulp moet bieden.

Foto C9Jongeren

Jongeren verdienen een volwaardige plek in onze samenleving. Het CDA vindt het vanzelfsprekend dat jongeren zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige en verantwoordelijke burgers.  Voor de CDA-fractie is het daarom ook van groot belang dat er voor jongeren voldoende ruimte en mogelijkheden zijn. Zo kunnen zij zich ontplooien op het gebied van onderwijs, sport, muzikale of beeldende vorming.

Centrumontwikkeling

De centrumontwikkeling moet voorzichtig en financieel verantwoord zijn. Onder de huidige economische omstandigheden zou het CDA zeker niet kiezen voor een ingrijpende wijziging van het centrum. De centrumplannen gaan in afgeslankte vorm alleen door wanneer het een aantrekkelijk perspectief biedt voor de winkeliers en inwoners.

WatertorenBarendrechtBehoud watertoren

Het CDA is voor het behoud van onze prachtige Oude Dorpskern. De watertoren hoort hierbij en mag niet worden gesloopt. Afbraak van de watertoren is overigens al 10 jaar geen onderwerp van gesprek meer.

 

 

 

 

[avatar user=”Peter” size=”medium” align=”right”]

Peter Luijendijk, lijsttrekker CDA  Barendrecht