CDA Barendrecht: diaconie is betekenisvol

Arno-diaconie 004
Arno Schippers, Cobi Louws, Leo Kramp

Door de crisis waarin Nederland verkeert, moeten  steeds meer mensen een beroep doen op: de bijstand, voedselbanken en schuldsanering.

Naast bovengenoemde “ moderne” hulp  is er ook de diaconie, die al  honderden jaren geleden deed aan armenzorg. De diaconie helpt kerkleden en anderen die hulpbehoevend zijn. Begrippen als solidariteit, naastenliefde en dienstbaarheid staan hier centraal. Niet voor niets is gebleken dat vrijwilligers relatief vaak een binding met de kerk hebben.

Arno Schippers en Jilles van der Stoep van CDA Barendrecht hadden op 2 oktober 2013 een gesprek met Cobi Louws, penningmeester van de diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht en Leo Kramp, tot voor kort voorzitter van de diaconale wijkraad van Carnisse Haven. Zij werden bijgepraat over de activiteiten  van de diaconie anno 2013.

De diaconie verleent nog steeds in financiële zin hulp bij schrijnende situaties, zoals betalingsachterstanden bij een zorgverzekeraar waardoor mensen grote risico’s lopen . Hiernaast worden ook nieuwe activiteiten ondernomen die aansluiten bij deze moderne tijd.

Zo is de diaconie van plan om kerkleden te interesseren voor het werk van vrijwilliger die steun verlenen aan mensen die in een schuldhulpverleningstraject zitten. Dit gebeurt in samenspraak met de diaconieën van andere kerkgenootschappen. Landelijk komt dit initiatief af van diverse kerken en andere organisaties, maar de gemeente Barendrecht heeft een eigen schuldhulpverleningsproject gestart. Vanzelfsprekend sluit de diaconie zich nu aan bij het gemeentelijk initiatief. Cobi en Leo zijn optimistisch over het aantal kerkleden dat zich zal aanmelden. Zij zien naast dit project mogelijk ook een rol van de diaconie  in het verlenen van nazorg van huishoudens die na het schuldsaneringstraject het risico lopen weer in de fout te gaan. Dit zou bv. kunnen door een maandelijks bezoekje van de vrijwilliger die poolshoogte neemt en zo nodig praktische adviezen kan geven.

De diaconie heeft in de loop der tijd niets aan betekenis verloren. De diaconie probeert op een eigentijdse wijze invulling te geven aan haar taak om te helpen daar waar nodig is.

CDA Barendrecht heeft zeer veel waardering voor deze diakenen die zich inzetten voor hun medemens.

[avatar user=”Arno” size=”thumbnail” align=”left”]