CDA fractie Barendrecht zet stages op de kaart

Naar aanleiding van een motie ingediend door de CDA fractie bij de behandeling van de algemene beschouwingen in juli 2008 is afgelopen week de nota stages in de gemeente Barendrecht vastgesteld. Hiermee is wat betreft de CDA fractie een stap in de goede richting gezet naar een nog meer betrokken lokale overheid. De gemeente zal, ten gevolge het nieuwe beleid, creatiever omgaan met de stagiairs op MBO, HBO en WO niveau en deze waar mogelijk slim inzetten in de organisatie. Ook ontwikkelt de gemeente, op termijn als onderdeel van het WMO beleid, een makelaarsfunctie voor maatschappelijke stages, zodat ook Barendrechtse scholieren in Barendrecht hun maatschappelijke stage kunnen lopen. Het CDA is blij dat het college op deze manier invulling gegeven heeft aan onze motie en het belang van betrokken scholieren en studenten onderschrijft.