CDA fractie: Lik-op-stuk en preventie bij overlast

Gaat de inzet van de politie de overlast rondom het Middeldijkerplein en de Avenue Carnisse ook daadwerkelijk verminderen?  Op die vraag hopen wij in 2010 een positief antwoord te krijgen.  

Al geruime tijd ervaren bewoners rondom het Middeldijkerplein overlast van een groep jongeren. De CDA-fractie had tijdens de Algemene Beschouwingen 2009 weer aandacht gevraagd voor de overlast rondom Middeldijkerplein. Het antwoord zou komen bij de commissie Samenleving van 7 december 2009 bij de bespreking van het jaarplan 2010 van de politie.

De politie ziet het Middeldijkerplein en ook de Avenue Carnisse als hot spot. Dat betekent dat er extra wordt gesurveilleerd. Uitgangspunt voor de politie is en blijft dat zij de groep hinderlijke overlastgevers kent.

De CDA-fractie steunt de inzet van de politie: Repressie voor de harde kern.  Overtreders moeten direct worden aangepakt (lik op stuk beleid). Zero tolerance is het uitgangspunt.  Belangrijk is dat er voor de meelopers bezigheden zijn. Dit preventieve jeugdbeleid waar de rol van partners zoals het jongerenwerk en de sleutelwerkplaats van groot belang is voorkomt dat jongeren zich vervelen en in de wijk overlast geven.

De nieuwste APV biedt de mogelijkheid tot het opleggen van gebiedsontzeggingen. Daar is nog geen gebruik van gemaakt.  De politie ziet hier wel mogelijkheden. Een gebiedsontzegging kan je niet zo maar opleggen. Daar gaat een heel juridisch traject aan vooraf.

Daders van vernielingen moeten gepakt worden is ook het uitgangspunt van de politie.

Weet u dat voor de politie echt aan de slag kan er een aangifte moet worden gedaan? Alleen maar melden  (dus bellen naar bijv. 112) bleek tijdens de commissievergadering niet voldoende.  Je moet het maar weten!

Tijdens oud- en nieuw zal er aldus de burgemeester en de politie extra worden gesurveilleerd rondom het Middeldijkerplein en de Avenue Carnisse.  Laten we hopen dat het hier, maar in heel Barendrecht een rustige jaarwisseling wordt.  Preventieve aanwezigheid van politie zal daar zeker een bijdrage aan leveren.

Overlast bestrijden op een plek kan een verplaatsing betekenen van de overlast naar andere straten. Dat is het laatste wat de CDA-fractie wil. Daar waar overlast is moet gelden repressief oprtreden als het moet, preventief als het nog kan.  Duidelijk moet zijn dat in Barendrecht overlast nergens, maar dan ook nergens wordt getolereerd.
De inzet  en aandacht van de politie is er voor het Middeldijkerplein. Dat werd tijdens deze commissievergadering duidelijk. 
Of dit voldoende is de hinderlijke overlast te verminderen zal verder in 2010 moeten blijken.  Mocht dat niet het geval zijn dan zal naar andere middelen gekeken moeten worden zoals bijvoorbeeld cameratoezicht.