Corrie Righolt-Dam haar Blik op Barendrecht

In Blik op Barendrecht van 10 december 2009  de column van CDA-fractievoorzitter Corrie Righolt-Dam. Nog niet gelezen?  

Neemt communiceren  bezwaren weg?

Op 1 december jl. waren de ministers Cramer en van der Hoeven in Barendrecht om uit te leggen waarom zij vonden dat  CO2 onder Barendrecht moet worden opgeslagen. Dat dit onderwerp zo veel aandacht zou krijgen niet alleen in Barendrecht en ver daar buiten had ik ruim 1,5 jaar geleden niet kunnen vermoeden.  Het volle theater en het volle gemeentehuis zo’n tien dagen geleden is wel wat anders dan mijn eerste kennismaking met de plannen van Shell om CO2  op te slaan. Die datum, 5 februari 2008, zal altijd in mijn geheugen zijn gegrift. Een handje vol burgers, een enkel raadslid in de grote zaal van het theater, een "mooi weer show" van Shell om mensen te overtuigen van het belang. De stelligheid waar mee toen werd gezegd dat  CO2  geen schadelijk gas was, maakte mij vanaf dat moment oprecht wantrouwig en bezorgd.  De rest van de geschiedenis kent u. Alle raadsfracties en het college zetten zich al maanden in om de opslag van CO2 te voorkomen.  We geven de strijd niet op en houden nog steeds hoop dat er geen druppel CO2  onder de grond komt. Met alleen beter communiceren gaan onze bezwaren niet verdwijnen.

Ik zie duidelijk parallellen tussen onze pogingen om Den Haag te overtuigen met de pogingen, die Barendrechters doen om de raad van hun standpunten te overtuigen.

Ook onze gemeentelijke plannen kunnen weerstand oproepen. Ook de raadsleden komen met betogen waarom zij bepaalde zaken nuttig vinden. Ook zij zeggen dan vaak: "we moeten beter communiceren". 

Als raadslid sta je soms voor een enorm dilemma. Je snapt heel goed dat mensen geen groen ingewisseld willen zien voor bijvoorbeeld een brandweerkazerne of een jongerencentrum op een plek waar het nu rustig wonen is. Maar je wilt als raadslid ook dat de brandweer op tijd bij een brand is en dat jongeren gezellig samen kunnen zijn. Met communiceren kan je uitleggen wat je wilt, maar bezwaren die er zijn poets je daarmee niet zo maar weg.

Het is belangrijk, dat raadsleden open oren en ogen houden wat er speelt. Toch kunnen wij ook niet alles horen en zien. Ik kan alleen maar spreken namens mijn eigen fractie, de CDA-fractie, onze fractie stelt de contacten met u op prijs. Ze zijn waardevol bij de besluiten die wij moeten nemen.  Spreek ons aan, stuur ons een mail als u vindt dat wij zaken moeten weten. Raadsleden zijn niet alleen in verkiezingstijd actief, maar ook nu en na maart 2010