CDA-fractie nog niet overtuigd veiligheid CO2-opslag

De CDA-fractie ontving op 3 en 4 april 2008 antwoord op vragen die zij eind maart stelde. Er blijft nog steeds een verschil van inzicht tussen de NAM en de CDA-fractie over de begrippen veilig.

Voor de NAM is het in de atmosfeer brengen/houden van CO2 als een niet veilige situatie.  De NAM ziet een veiligheidsprobleem opdoemen bij de klimaatsverandering, die voorspeld wordt. De  technische kant en het opslaan is voor de NAM een volkomen veilige mogelijkheid.

De CDA-fractie vraagt zich nog steeds af hoe groot de zekerheid is dat dit gas veilig kan worden opgeslagen.  Feit is dat  CO2  een dodelijk gas kan zijn.  De NAM verwijst in haar antwoord van 3 en 4 april 2008 naar een EU richtlijn  waar gesteld wordt dat een dosis van 10 % fataal is bij langdurige (hoe lang wordt niet aangegeven) blootstelling.  De antwoorden van de NAM kunt u onder aan dit artikel downloaden.

Een nadere onderbouwingen dat zekerheid gegeven kan worden dat CO2 door de eeuwen heen veilig kan worden opgeslagen ontbreekt op dit moment nog steeds.

Rapporten zoals van TNO, die op dit moment wel beschikbaar zijn worden namelijk nog niet vrijgegeven. De NAM geeft in haar antwoord van 3 en 4 april 2008 aan dat zij denken dat het beter is om dat integraal te doen in de context van de Milieueffectrapportage (MER). U begrijpt, dat  wij dat heel teleurstellend vinden.  Voorbereidend werk op het inspraaktraject wordt dan toch beperkt.

De NAM geeft in de recente antwoorden aan door welke "derden"  hun gegevens en informatie zullen worden beoordeeld.

Uit de beantwoording is ook duidelijk, dat  de juridische vragen die wij gesteld hebben nog niet allen beantwoord kunnen worden. Ook daar wordt nog volop aangewerkt. Dat bleek ook uit de antwoorden onlangs van Liesbeth Spies van de CDA-Tweede Kamerfractie.

Op grond van de nu beschikbare informatie kan en wil de CDA-fractie nog geen standpunt innemen.   Er wordt ons ook nog niets gevraagd. 

De NAM houdt op woensdag 16 april 2008 om 19.45 uur in de Waterpoort aan het Middeldijkerplein een informatieavond over de CO2 – opslag. Daar kunt u de visie van de NAM horen op  opslag van CO2 .  Ook  heeft u dan de gelegenheid vragen te stellen. Voor meer informatie verwijs ik naar de informatie die de NAM deze week op diverse manieren gaat verspreiden.  Op deze avond zullen ook CDA-fractieleden aanwezig zijn.

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wilt u meer informatie leest u dan even verder of  download de volgende documenten.

De vragen, die de CDA-fractie op 26 maart 2006 aan de NAM stelde: aanvullende_vragen_cda-fractie_aan_nam_d.d._26_maart_2008

Eerste versie antwoorden NAM 3 april: antwoord_nam_3_april_2008

Na een eerste bestuderingen van de antwoorden  waren wij zeer teleurgesteld dat ons vraag over de dosis-effect relatie (vraag 9) niet ter zake deed en  de MER voor de heel korte termijn zou gelden (vraag 22).  Wij hebben dat in een e-mail aangegeven gemaakt. De tekst hiervan kunt u hier downloaden: aanvullende__e-_mail_03042008

De volgende dag ontving de CDA-fractie een herziene versie op het punt van vraag 9 en vraag 22. Daarin wordt in ieder geval meer tegemoet gekomen aan onze vragen. Wij zullen over enige tijd in de MER lezen of onze vragen ook echt beantwoord zijn.

De aanvullende antwoorden van de NAM van 4 april 2008: aanvullend_antwoord_nam_4_april_2008