Sportnota 2008 – 2012 vastgesteld

Op maandag 31 maart 2008 is in de vergadering  van de Barendrechtse gemeenteraad de Sportnota 2008/2012 unaniem vastgesteld. De CDA fractie is blij met deze nota, die al een lange geschiedenis kent.

Uiteindelijk ligt er nu een goede nota, waar ook de Barendrechtse Sportraad positief over is.

De Sportnota schept een algemeen kader voor het Barendrechts Sportbeleid. Met deze nota als kader komen er op een aantal specifieke onderwerpen verschillende uitvoeringsprogramma’s die meer concreet invulling geven aan het sportbeleid.

De twee kernbegrippen in de Sportnota zijn participatie en gezond leven. Daarbij is een faciliterende gemeente en een goed ondersteund en uitgerust vrijwilligerscorps onontbeerlijk. Aan deze zaken wordt in de nota zeker aandacht besteed. In de eerder gehouden commissie vergadering heeft de CDA fractie vragen gesteld over verschillende onderwerpen van de Sportnota. Zo ging het over:

• de vorm en omvang van ondersteuning van vrijwilligers,
• de strikte grenzen aan financiering van topsport
• de kosten van een aantal uitvoeringsprogramma’s.

Het college heeft daar voor wat betreft de CDA fractie, naar volle tevredenheid antwoord op gegeven. Zoals gezegd heeft de CDA fractie dan ook ingestemd met de Sportnota 2008-2012. De CDA fractie ziet de verschillende uitvoeringsprogramma, met name die ten aanzien van vrijwilligersondersteuning, met interesse tegemoet.