CDA-fractie wil meer duidelijkheid over CO2 – opslag.

De CDA-fractie heeft 26 januari 2009 vragen gesteld aan de CDA-fracties van de Eerste – en Tweede Kamer naar aanleiding van de procedures, die in werking gesteld zijn om ondergrondse opslag van CO2 in de beide lege gasvelden onder Barendrechtse woonwijken mogelijk te maken.  

De gemeenteraad van Barendrecht heeft op 15 december 2008 unaniem een toetsingskader vastgesteld. Hierin staan een groot aantal vragen, die minimaal bevredigend beantwoord moeten zijn voor een weloverwogen besluit kan worden genomen.

Er is echter een aantal zaken, waar de Eerste- en Tweede Kamer wetgeving op ontwikkelt voor de ondergrondse  CO opslag een feit kan zijn.  

Corrie Righolt-Dam wil van haar collega’s in Den Haag weten hoe de stand van zaken is omtrent  de juridische randvoorwaarden om  CO2 ondergronds op te slaan onder de Nederlandse bodem. Zij  vraagt onder meer of de gemeente Barendrecht tijdens het hele proces haar beslissingsbevoegdheid houdt en hoe de ondergrondse opslag van CO al wettelijk/juridisch is ingebed in de Nederlandse wetgeving. 

Wat de veiligheid betreft is het wachten op het milieueffectrapport, dat naar verwachting in februari door de provincie Zuid-Holland ter inzage wordt gelegd.

Het blijft, aldus Corrie Righolt-Dam,  voor de CDA-fractie Barendrecht nog steeds onbegrijpelijk. dat voor een proefproject om  ondergronds CO2 op land op te slaan gekozen wordt voor het dichtbevolkte Barendrecht.

De volledige tekst van de brief naar het Eerste Kamerlid Willems en Tweede Kamerlid Spies kunt u hier downloaden: 260109_prangende_vragen_co2-opslag_spies_willems

Meer informatie ook op  https://www.cdabarendrecht.nl/co2