CDA gaat voor een extra onderdoorgang onder de A29

Tijdens de raadsvergadering van maandag 20 april 2009  is de kadernota "Doorstromingsmaatregelen rondwegen Barendrecht" behandeld. De raad heeft ingestemd met de maatregelen, die in deze nota staan vermeld.  

Het betreft een aantal rotondes in de rondweg rondom Barendrecht en met name de aanpak van de knelpunten de IJsselmondse knoop en het Kruispunt Kilweg – A29. 

De CDA fractie heeft bij de behandeling van deze aanpak om extra aandacht gevraagd voor de fietsverkeersveiligheid bij het vergroten en verbreden van de rotondes. Tevens voor de oversteekbaarheid van de rondweg aangezien ook deze op meerdere plaatsen moet worden verbreed.

Een ander aandachtspunt was de onderdoorgang onder de A29. Uit het rapport is gebleken dat bij een redelijke doorstroming van de A15 er geen noemenswaardige toestroom is van sluipverkeer vanaf de A15. De onderdoorgang zal dan een belangrijke rol spelen bij de onderlinge bereikbaarheid van met name de wijken Vrijenburg en Bijdorp aan weerszijde van de A29. De onderdoorgang zal dus ten goede komen van de Barendrechtse bevolking. Vanwege een goede doorstroming en zo min mogelijk overlast van autoverkeer in aanpalende wijken van de onderdoorgang opteert de CDA fractie voor een zo noordelijk mogelijk gelegen variant in het verlengde van de Henri Dunantlaan aan de oostkant en in het verlengde van de Groningseweg aan de westkant. De variant ter hoogte van de Voordijk is voor de CDA-fractie op dit moment in ieder geval geen optie. De derde variant uit het rapport is de huidige onderdoorgang voor het openbaar vervoer.

Vanwege de komende werkzaamheden aan de A15 en het te verwachten extra sluipverkeer zal er echter voorlopig nog niet worden begonnen met de realisatie van een definitieve keuze.

De CDA-fractie heeft aan de wethouder gevraagd om alvast te beginnen met de nodige studies om deze extra verbinding mogelijk te maken en de financiële haalbaarheid in kaart te brengen.