CDA geeft bibliotheek Middenbaan niet zomaar op!

De CDA fractie wil de bibliotheek aan de Middenbaan niet zomaar prijsgeven. Als CDA zijn wij altijd zeer duidelijk geweest in onze voorkeur voor de vestiging in het Centrum.

De bezuinigingen rondom de bibliotheek en met name een dreigende sluiting van de vestiging aan de Middenbaan zorgen voor veel reacties bij de inwoners van Barendrecht.

Deze reacties komen van ouderen, leerkrachten, jonge ouders, kortom, uit alle lagen van de bevolking. Wij vinden dat als CDA fractie terecht. De bibliotheek vervult immers een functie die verder gaat dan alleen een boek afhalen, zo blijkt ook uit de brieven. Een dagelijks doel voor ouderen om even de krant te lezen, een huiswerkplek voor jongeren waar thuis weinig rust is. Natuurlijk ook zelf een boek uitzoeken op de fiets als je al een jaar of 10 bent….

De vestiging aan de Middenbaan is bovendien een grote vestiging met veel  leden. Financieel lijkt het dan ook  niet verstandig om deze vestiging op te heffen.

Wij zijn van mening dat het, ook met het openhouden van de vestiging aan de Middenbaan, mogelijk moet zijn om een voorziening  met een  goede bibliotheekfunctie in Carnisselande te treffen.  Inwoners van Albrandswaard  zouden hier dan ook gebruik van kunnen maken.  Met bundeling van krachten en financiële middelen van beide gemeenten moet dit mogelijk zijn.