CDA: hoe wordt diefstal kunstwerken voorkomen?

De CDA-fractie heeft op 16 februari 2013 vragen gesteld aan het college hoe in de toekomst diefstal van kunstwerken kan worden voorkomen.

Namens de CDA-fractie stelde Jilles van der Stoep die vraag an het college.

Hieronder volgt de brief met de vragen aan het college:

Zoals u weet is onlangs een beeld gestolen  uit het park aan de Windsingel.  Het gaat om het kunstwerk ‘Meisje in de wind’ . Wij begrijpen dat het beeld inmiddels terecht is. Het is bij een sloperij aangetroffen met een ander gestolen beeld.
Aangezien wij in onze gemeente meerdere van deze prachtige beelden hebben die niet specifiek beschermd zijn maakt onze fractie zich zorgen. Wij  zijn van mening dat juist deze kunstwerken een verrijking betekenen van Barendrecht.

Graag uw antwoord op de volgende vragen:

  • Is de recente diefstal voor het college aanleiding geweest tot het nemen van bepaalde maatregelen?
  • Is het college zich aan het beraden om over te gaan tot een beleid waarbij de beelden zodanig geplaatst worden dat ze niet meer op relatief  eenvoudige wijze kunnen worden meegenomen?