CDA geeft politie een compliment

In de commissie samenleving van dinsdag 25 september 2012 is het beleidsplan besproken van de VRR, de Veiligheidsregio Rotterdam.  

Deze organisatie waar ook politie en brandweer van Barendrecht onder vallen waakt over onze veiligheid in de meest brede zin des woords.

Op deze site heb ik al eerder gerapporteerd over de risicoprofielen dat Barendrecht in een regio ligt waar zeer ernstige calamiteiten zich kunnen voordoen, zoals een vrachtwagenbrand in de Heinenoordtunnel of een complex treinongeval.

De VRR heeft kenbaar gemaakt dat er niet altijd voldoende reddingscapaciteit zal zijn.

De Raad heeft toen, uiteraard gesteund door het CDA, aan de VRR extra aandacht gevraagd voor de bijzondere positie van onze gemeente en de inwoners.

In het beleidsplan van de VRR is hiervan echter niets terug te herkennen.

Er gaat nu opnieuw een dringend verzoek uit van de raad naar de VRR om extra aandacht te geven aan de risicovolle ligging van Barendrecht. CDA – Barendrecht steunt dit verzoek ten volle.

In dezelfde commissievergadering is het regionaal beleidsplan behandeld van de politie.

Uit dit plan blijkt dat nagenoeg alle soorten misdrijven in Barendrecht in de periode tussen 2009 en 2011 een forse daling  heeft vertoond.

Het college en de politie verdienen hiervoor een groot compliment. De CDA-fractie heeft dit ook tijdens de vergadering uitgedeeld.

Er is ook minder goed nieuws. Het aantal drugsgerelateerde misdrijven is in de genoemde periode fors gestegen. Dit wordt grotendeels verklaard door de toename van het aantal hennepkwekerijen in Barendrecht.  

Voor de jaren 2013 en 2014 heeft de politie, uiteraard in nauw overleg met het college van B&W, een top 6 van doelstellingen vastgesteld met resultaatsafspraken.

In deze lijst staat aangegeven dat bijvoorbeeld  woninginbraken, jeugdoverlast en vernielingen  in de komende jaren fors moeten worden teruggebracht.

Wij scharen ons als CDA fractie achter dit beleidsplan en zullen de resultaten uiteraard kritisch gaan volgen.