Raad geschokt door vandalisme begraafplaats

De gemeenteraad van Barendrecht sprak tijdens de raadsvergadering van 16 oktober 2012 haar afschuw uit over de vernielingen op de Algemene Begraafplaats aan de Scheldestraat in Barendrecht:

Burgemeester van Belzen en wethouder Gebben gaven aan het begin van de raadsvergadering een toelichting over welke stappen direct na de melding zijn gezet en nog worden gezet.

Onderstaand persbericht heeft de raad van Barendrecht uit laten gaan.

"Dinsdagavond heeft de gemeenteraad unaniem haar afschuw uitgesproken over de vernielingen op de Algemene Begraafplaats aan de Scheldestraat.

Alle fracties hebben hierover een verklaring afgelegd. Hierin kwam ook het medeleven met de nabestaanden over deze laffe daad duidelijk naar voren. Zo groot als de afschuw was over de laffe daad, zo groot was ook de waardering voor de zorgvuldige aanpak van de gemeente, de inzet van de medewerkers en de betrokkenheid van het college.

Ook het besluit van het college om als gemeente zelf de kosten te dragen van de reparatiewerkzaamheden kreeg unanieme steun van de gemeenteraad. De gemeente hoopt op haar beurt de schade te zijner tijd te kunnen verhalen op de daders.

Oproep aan daders

De gemeente hoopt dat de daders snel worden gevonden. De raad heeft een oproep aan de daders gedaan om zichzelf te melden. "Als je het lef hebt grafschennis te plegen, heb dan ook het lef om jezelf aan te geven," zo verwoordden één van de fracties de algemeen levende gedachte hierover."

Tot zo ver het persbericht van de gemeenteraad.

Meer informatei op welke manier nabestaanden (rechthebbenden)  van de vernielde graven door de gemeente worden geïnformeerd leest u op www.barendrecht.nl