CDA hanteert al jaren een duidelijk LHBTI standpunt

Er is de laatste dagen nogal wat te doen geweest over dit onderwerp.
Het CDA hanteert al jaren een duidelijk standpunt over alle vormen van discriminatie:

Discriminatie
Een democratische samenleving kan alleen functioneren als we een grens trekken wanneer vrijheden van de ander worden bedreigd,als iedereen meedoet en discriminatie wordt bestreden. Voor homohaat, antisemitisme, moslimhaat, eerwraak, genitale verminking, kinderhuwelijken, gedwongen huwelijken, haat zaaien en geweld tegen andersdenkenden en tegen minderheden is geen plaats in onze samenleving. De bevordering van emancipatie, erkenning van en gelijke behandeling van  LHBTI en mensen met een beperking is belangrijk.
Dit was en is ons standpunt als CDA Barendrecht, daarmee zijn we de verkiezingen in gegaan en dat hanteren we ook dagelijks in ons politieke optreden voor  alle inwoners van Barendrecht.

Tagged