CDA: Hoe is Rotterdampas voor minima te behouden?

In 2011 is er in Barendrecht geen Rotterdampas meer te koop.   CDA Barendrecht vindt het belangrijk dat de zwakkere groepen zoveel mogelijk worden ontzien in de bezuinigingen.   

Reden waarom het CDA het initiatief nam tot het indienen van een motie op 9 november 2010 over de Rotterdampas.
Het bezuinigingsvoorstel van ons college hield in dat de Rotterdampas voor Barendrechters zou worden afgeschaft.  In de motie stond het verzoek aan de wethouder om met Rotterdam te onderzoeken de pas onder de huidige voorwaarden voor de minima te behouden.
 Deze besprekingen hebben jammer genoeg niet het gewenste resultaat gehad. Rotterdam wil juist geen onderscheid maken tussen de verschillende gebruikers van de pas omdat men bang is voor het risico op stigmatisering. De wethouder heeft de raad hier per brief van 24 januari 2011 geïnformeerd.  Omdat niet voldaan kan worden aan de Barendrechtse voorwaarden is voor 2011 de deelname aan de Rotterdampas opgezegd.

De CDA-fractie wil van de wethouder weten, hoe hij deze brief ziet in relatie met de motie Rotterdampas d.d. 9 november 2010 en welke concrete acties hij tot de voorjaarsnota 2011 gaat ondernemen.

De CDA-fractie  heeft in de raadsvergadering van 8 februari 2011 verzocht dit onderwerp in  een commissievergadering te agenderen. Op deze manier is er de mogelijkheid om als hele raad met de wethouder in discussie te gaan over dit onderwerp. Het is ook de gelegenheid de verwachtingen over de uitvoering van de motie in aanloop tot de behandeling van de voorjaarsnota 2011 met elkaar af te stemmen.  De brief van de wethouder wordt in de commissie Samenleving van 15 februari 2011 behandeld.

De brief van wethouder Versendaal d.d. 24 januari 2011:  257619_schrijven_wethouder_versendaal_rotterdampas

De motie Rotterdampas 9 november 2010:   20101109_motie_rotterdampas