Minister Maxime Verhagen op de Middenbaan en in Centrumpost

Vice-premier Maxime Verhagen komt zaterdagmiddag 19 februari 2011 naar Barendrecht om in gesprek te gaan met Barendrechters over het belang van de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011. Ook Liesbeth Spies, lijsttrekker voor het CDA in Zuid-Holland, is hierbij aanwezig.  

Minister Verhagen ging graag in op een uitnodiging van CDA Barendrecht. Recent zette de minister een streep door het project dat erop gericht was ondergrondse opslag van CO2 onder Barendrecht te realiseren. Doorslaggevend voor de minister was het gebrek aan draagvlak bij de Barendrechters voor dit project. Het CDA Zuid-Holland vindt het belangrijk om te horen wat er in de provincie leeft om zo het provinciale beleid zo goed mogelijk toe te passen op de lokale behoeften. Voor Barendrecht zet het CDA zich onder andere in voor de verbetering van de bereikbaarheid (A15), ruimte voor groei van de Agro-sector en de ontwikkeling van meer groen in onder meer de Zuidpolder.

Om 14.30 uur worden minister Verhagen en CDA-lijsttrekker Spies verwelkomd in de Centrumpost in Barendrecht door de voorzitter van CDA Barendrecht, Kees Silvis. Na de  ontvangst en de speech van beide gasten zal het gezelschap te vinden zijn op de Middenbaan om Barendrechters te ontmoeten en in gesprek te gaan. Diverse lokale en provinciale CDA’ers zullen Maxime Verhagen en Liesbeth Spies hierbij vergezellen. Vanaf ca. 16:00 uur is er gelegenheid voor een persoonlijke ontmoeting en het stellen van vragen aan de minister en de lijsttrekker in de Centrumpost (voormalig Postkantoor, Binnenlandse Baan 7 in Barendrecht).  Minister Verhagen vertrekt vanwege andere activiteiten rond 16.15 uur.  De CDA-lijstttrekker, provinicale CDA-kandidaten en lokale CDA-ers  zijn tot ca. 16.45 uur in de Centrumpost aanwezig.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze lokale CDA-campagenleider Adger van Helden, adger.van.helden@cdabarendrecht.nl