CDA: Is er voldoende hulpverlening bij een ramp in Barendrecht?

Het CDA-Barendrecht pleitte in de commissie Samenleving van 15 mei 2012 voor het uitspreken van grote zorg omdat bij crisissituaties die zich in Barendrecht kunnen voordoen hulpverleningsdiensten mogelijk onvoldoende capaciteit hebben.

In het Regionaal Risicoprofiel Rotterdam Rijnmond worden door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) 29 crisissituaties beschreven die zich in de regio kunnen voordoen. De gemeente Barendrecht is gelegen tussen drukke verkeerwegen, gasleidingen, spoorlijnen en een druk bevaren waterweg. Wij lopen hierdoor als gemeente meer kans om geconfronteerd te worden met gevolgen van een ongeval met vrachtwagens of op het spoor waarbij sprake is van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen. Ook brengen een hoge druk gasleidingen die langs diverse wegen rondom Barendrecht liggen bepaalde risico’s met zich mee. Bij een ramp zal de  capaciteit van de hulpverleningsdiensten niet altijd toereikend zijn, zo blijkt uit het risicoprofiel. De gemeenteraad van Barendrecht gaat in een brief aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond haar zorg uitspreken over bovenstaande. Dit voornemen kwam aan de orde in de  vergadering van de  Commissie samenleving  op 15 mei jl.  

Het CDA-Barendrecht heeft in de vergadering gepleit voor het uitspreken van grote zorg omdat bij crisissituaties die zich in Barendrecht kunnen voordoen hulpverleningsdiensten mogelijk onvoldoende capaciteit hebben. Op verzoek van het CDA zal deze zorg met grote stelligheid worden uitgesproken door de raad in een brief aan de VRR omdat de specifieke ligging van Barendrecht hiertoe aanleiding geeft.
Er is momenteel overleg gaande tussen de gemeente Barendrecht en de VRR om tot een pilot te komen waarin de risico’s meer worden vertaald naar de Barendrechtse situatie. CDA-Barendrecht heeft  verzocht om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen van deze pilot vanwege het grote veiligheidsbelang van onze gemeente. De burgemeester heeft dit toegezegd. Het gaat hier om de veiligheid en gezondheid van heel veel mensen en wij willen als CDA – Barendrecht graag de vinger aan de pols houden.