CDA: Mening burgers genegeerd bij zondagsopenstelling

referendumTijdens de raadsvergadering van 25 februari 2014 werd door een kleine meerderheid van verzoek voor een raadgevend referendum over de Zondagsopenstelling afgewezen.

Een groep van ruim 21 burgers had gebruik gemaakt  van de mogelijkheid, die burgers in Barendrecht hebben, om een referendum aan te vragen over het plan van VVD, PvdA en D66 om de winkels de mogelijkheid te bieden op proef op zondag hun deuren te open.

Het was voor de eerste keer sinds 2006 dat er in de raad ook daadwerkelijk over een dergelijk verzoek moest worden gestemd.  De CDA-fractie is dan ook teleurgesteld dat partijen, die burgers willen laten participeren dit verzoek zo makkelijk wegwuiven.

Corrie Righolt-Dam stelde de vraag wat of het ook geen fopspeen was om bij burgers de verwachting te wekken om het initiatief te nemen tot een referendum en dan gewoon nee zeggen als die mening niet in het straatje past.  Het college kwam wel tot de conclusie dat ingestemd kon worden met het referendum. Alles voldeed aan de spelregels.  Ja en dan is het nog onbegrijpelijker dat  D66, die als een van haar kroonjuwelen  het referendum heeft, hier gewoon aan voorbij gaat.

Het CDA vindt dat de proef, niet voldoet aan de intentie van de wet dat burgers vooraf worden gehoord.  Er is geen enkele juridische garantie dat een proef als proef beschouwd kan worden.  Er is nog geen uitgewerkt toetskader beschikbaar waar aan gemeten wordt.   Dat is wel vreemd, want bij andere zaken waarbij toetskaders werden gesteld, zoals de opslag van CO2,  werd eerst het toetskader gesteld voor er een proef werd gedaan.   Nu vinden een aantal  partijen dat de bewoners het eerst moeten voelen voor ze een mening kunnen geven.

Na het nee van de kleine meerderheid op het referendumverzoek stond de uitkomst van het initiatief voorstel voor de zondagsopening vast.  Dat betekent dat zoals het er nu naar uitziet vanaf 9 maart de winkels in Barendrecht op een aantal zondagen open mogen.

Voor de CDA-fractie is deze discussie zeker nog niet afgerond. Er komt nu een proef van 18 maanden. Er moet nog een toetskader worden opgesteld.

Een stem op 19 maart op lijst 2 CDA betekent nee tegen winkels open op zondag.