CDA motie “Groene Leges” unaniem aangenomen

Gisteren is de CDA motie “Groene Leges” unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Eerder heeft de gemeenteraad de Klimaatvisie vastgesteld, daaruit voort komt volgend jaar een uitvoeringsplan. Het CDA wil investeringen in “groene” duurzaamheidsmaatregelen belonen door middel van een korting op de gemeentelijke leges. Op dit moment betaalt men leges voor de aanvraag van een vergunning. Het maakt het niet uit of de aanpassing aan de woning dan duurzaam of niet duurzaam wordt uitgevoerd.

Buitengevelisolatie

Om ervoor te zorgen dat er vaker gekozen gaat worden voor duurzame oplossingen zou een korting op de gemeentelijke leges een mooi middel zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat deze financiële prikkel werkt en ook in andere gemeenten in Nederland is dat te zien.

Warmtepomp

Met deze CDA motie wordt zeker gesteld dat het onderwerp “Groene Leges” wordt onderzocht en daarna wordt meegenomen in het uitvoeringsplan Duurzaamheid.

Deze motie was al eerder voorgesproken met alle raadspartijen en op onderdelen aangepast. Tijdens de raadsvergadering stemden alle partijen voor deze motie en dus is deze unaniem aangenomen. Een mooi resultaat. We zullen als CDA Barendrecht de uitwerking hiervan op de voet gaan volgen.

Lees hier de tekst van de motie

Tagged