CDA: Onderdoorgang A29 eindelijk open!

Arjan Sullock Enzlin en Wiljo Reijnders bij de onderdoorgang A29

 

Barendrecht | Met de opening van de bussluis, door wethouder Luijendijk (CDA), is de onderdoorgang A29 nu eindelijk een feit. Met deze verbetering van de bereikbaarheid van Barendrecht wordt een belangrijke belofte ingelost waar we ons al jaren hard voor maken, aldus Arjan Sullock Enzlin en Wiljo Reijnders, raadsleden CDA.

In 2014 heeft het CDA, in samenwerking met studenten van de Hogeschool Rotterdam, een alternatief voorgesteld tussen de Groningse weg en Bijdorp. Deze oplossing was echter te duur en vervolgens kwam de onderdoorgang ter plaatste van de Harmonielaan als ‘next best’ uit de bus. In april 2016 besloot de raad dat de onderdoorgang definitief open ging.

Door de openstelling van de bussluis wordt een betere spreiding verwacht van het verkeer over Barendrecht. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat de file om Carnisselande in en uit te komen dan minder wordt.

Extra knelpunten aangepakt,

Door de openstelling neemt het verkeer over de Sweelincklaan en het eerste deel van de Henri Dunantlaan toe. Dat betekent extra geluidsbelasting. De gemeente heeft hier in samenspraak met bewoners een geluidsscherm geplaatst. Ook werd de voormalige ‘efteling rotonde’ aangepakt en omgetoverd tot een kruising. Hierbij is extra aandacht gegeven voor een snelle doorstroming en veiligheid van de fietsers. De Breslau en de Harmonielaan zijn belangrijke fietsroutes voor de schoolgaande jeugd en dit traject is daarom opnieuw ingericht.

Vervolg?

Door de verbeterde bereikbaarheid hopen we dat er een einde komt aan de vele ergernissen van veel Barendrechters, maar, zo bepleiten raadsleden Sullock Enzlin en Reijnders “we moeten er ook op letten dat we er geen nieuwe ergernissen bij krijgen”.
Het CDA wil daartoe dat er goed gemonitord wordt. Tevens gaat het CDA komende tijd actief contact opnemen met bewoners van wijken waar een aanmerkelijke verkeerstoename is.