CDA: Positief over onderzoek naar windmolens.

windmolenDe gemeente Barendrecht heeft in regionaal verband een convenant ondertekend over windenergie. Dit houdt in dat de gemeente Barendrecht een onderzoek in gaat stellen om de mogelijkheden te onderzoeken of de plaatsing van windmolens mogelijk is.

Het CDA heeft tijdens de bespreking van dit convenant in de commissievergadering Ruimte van 15 januari 2013 aangegeven, dat zij zich zo positief mogelijk zal opstellen bij de uitwerking van dit convenant.

Het CDA ziet namelijk het belang in van het toepassen van natuurlijke hulpbronnen zoals zonne- en windenergie als vervanging van de fossiele brandstoffen.

Door deze toepassing kunnen wij namelijk:

  • de versnelde uitputting van de fossiele brandstoffen tegengaan
  • voorkomen dat er stoffen in de atmosfeer komen die slecht zijn voor onze gezondheid
  • voorkomen dat er schadelijke stoffen in de atmosfeer komen die onder andere klimaatsverandering veroorzaken
  • minder afhankelijk zijn van het buitenland

Wij stellen ons daarom positief op bij de uitwerking van het convenant,  maar blijven het proces wel kritisch volgen.
Hierbij zal de uit te voeren milieueffectrapportage een belangrijke graadmeter zijn.
Door het college zijn een drietal mogelijke locaties genoemd:

  • Bij de Heinenoordtunnel langs de A29,
  • Langs de A15 bij het Vaanplein
  • Op het bedrijventerrein Noord Oost.

De CDA fractie heeft  uitgesproken dat zij een voorkeur heeft voor de locatie Vaanplein langs de A15.

Het plan van aanpak vindt u onder onderstaande link: http://barendrecht.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=483290/type=pdf/Plan_van_aanpak_windenergie_in_Barendrecht.pdf

[avatar user=”Leo” size=”medium” align=”right”]