Algemene Ledenvergadering 6 februari 2013

Algemene Ledervergadering CDA-afdeling Barendrecht op woensdag 6 februari 2013!

Het bestuur van de CDA-Afdeling Barendrecht nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op 6 februari a.s. om 20.00u.  Deze wordt gehouden in de zaal van de Nederlands Gereformeerde Kerk (Maranathakerk), Dorpsstraat 178A, 2992 AB Barendrecht. 

 

 
 
Agenda:
 
1. Opening ledenvergadering  (20.00)
2. Verslag CDA-ALV november 2012  (20.05)
3. Verkenning van de politieke domeinen  (20.10)
 
Pauze  (20.50)
 
4. Kringgesprekken met fractieleden (21.00)
5. Plenaire terugblik (21.45)
6. Rondvraag (21.55)
 
Informeel samenzijn  (22.00)