CDA positief over speelruimteplan, nu resultaat

In de commissievergadering Samenleving van 30 november 2009 is onder andere het speelruimteplan besproken. In dit plan wordt aandacht besteed aan voldoende ruimte voor jongeren tussen 0 en 23 jaar. Ook in de ogen van het CDA een belangrijk onderwerp. We willen allemaal dat onze kinderen veilig kunnen buitenspelen. Daarbij is buitenspelen gezond en kinderen doen er sociale contacten en vaardigheden mee op. Maar we willen ook allemaal voldoende rust als we lekker in onze achtertuin zitten. Kortom hoe verdeel je de schaarse openbare ruimte en hoe richt je deze zo in dat iedereen daar optimaal gebruik van kan maken.

Het antwoord van het college van B&W is dit plan. Het is een beleidsnota van 100 pagina’s waarin uitvoerig wordt ingegaan op de verdeling van ruimte. In de ogen van het CDA ligt er een kwalitatief goede nota. Wel heeft het CDA vragen over de uitvoerbaarheid van deze nota. Het idee is er, maar nu willen we daden zien. Dat is er helaas nog niet van gekomen! Vooral de jeugd tussen 8 en 14 heeft niet voldoende speelruimte om goed buiten te spelen. Daar moet snel iets aan veranderen.

Ook ging de nota in op ruimte voor de oudere jeugd van 14 tot 18. Vaak hangen groepjes jongeren van deze leeftijd op straat. Dit gaat meestal goed, zonder dat er sprake is van overlast, maar te vaak hoort onze fractie ook andere berichten. Gelukkig komt het college volgende week (7 december 2009) met een aparte presentatie om nog dit jaar 5 ontmoetingsplaatsen (JOP’s) voor deze groep jongeren te maken. Dit aantal moet in de nabije toekomst zelfs uitgebreid worden naar 13 JOP’s. Wij wachten met spanning deze presentatie af en zullen het u natuurlijk via de site en de nieuwsbrief laten weten.

Ook heeft het CDA vragen gesteld over het initiatief van een aantal burgers in de Oranjewijk. Bij het bebouwen van de oude hockeyvelden dreigt er een tekort aan buitenspeelruimte te ontstaan in deze wijk juist voor de groep van 8 tot 14 jaar. Deze bezorgde bewoners hebben onze steun als het gaat om het realiseren van een vervangende speelruimte voor deze leeftijdscategorie! Het college geeft aan nog in overleg te zijn, wij volgen het op de voet. Ook hier hopen we op vlotte actie.

Tot slot is ook het geld niet onbelangrijk. Voor alle ambities is nog geen geld gevonden. In een begroting waarop net een paar miljoen bezuinigd is, is dat ook lastig. Volgend jaar moet er wat het CDA betreft als het even kan ruimte gevonden worden. Het CDA onderkent het belang van dit onderwerp: jeugd moet een plek hebben in de buitenruimte.

Wij maken ons zorgen dat het college blijft hangen in notities, normen en praten. Het college, waarschijnlijk het nieuwe college na de verkiezingen, moet aan de slag!