CDA-raadsleden bij Dag van de leerplicht

Op 10 april 2008  hebben de burgemeester, enkele collegeleden en raadsleden (voor het CDA Corrie Righolt-Dam en Klaas Groenendijk) deel genomen aan de Dag van de Leerplicht.

Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd om extra aandacht te besteden aan het belang van onderwijs. Dit jaar stond die dag in het teken van het recht om te leren. De gastles van college- en raadsleden was bedoeld om uit te leggen wat hij/zij aan de schooltijd heeft gehad.
Ik heb een uurtje “les gegeven” aan groep 8 van de basisschool De Zeppelin aan het Middeldijkerplein. Leuke groep, leuke en goede vragen. Soms ook wel lastig: heeft u wel eens een rapport verstopt, was u wel eens schoolziek, spijbelde u, had u ook slechte cijfers.
Naar eer en geweten beantwoord uiteraard, en geprobeerd uit te leggen hoe belangrijk onderwijs is. Het was een interessant “werkbezoek”.
Corrie Righolt-Dam heeft dezelfde ervaring in  groep zeven van basisschool de Ark in Buitenoord. Ook zij werd “ondervraagd” over haar schoolverleden. Sommige vragen waren heel direct, hoe oud ben je? Maar ook ben je wel eens de klas uitgestuurd,werd je gepest en welke spelletjes speelde je op het schoolplein?  Ook Corrie heeft de vragen naar eer en geweten beantwoord.

Corrie Righolt-Dam geeft gastles in groep 7 van de Ark.