CDA; schriftelijke vragen over toezicht coronamaatregelen

Besmettingen stijgen enorm!

Sinds maart 2020 heerst de Covid-19 pandemie en dat heeft veel impact op ons als inwoners van Barendrecht. Maatregelen van overheidswege worden nu aangescherpt door de verschillende veiligheidsregio’s.

Barendrecht maakt onderdeel uit van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en ook hier in Barendrecht is dat het geval. Dat wordt allemaal vastgelegd in zogenaamde Noodverordeningen.

Inmiddels kennen we een tweede golf welke gedeeltelijk is veroorzaakt door het niet of onvoldoende naleven van de landelijke maatregelen.

Inmiddels is ook bekend geworden dat bijeenkomsten van meerdere personen in de privésfeer en het niet naleven van de gedragsmaatregelen in het openbaar en in publiek en private ruimtes ervoor gezorgd heeft dat er een explosieve stijging heeft plaatsgevonden van het aantal besmettingen. Ook in Barendrecht is een enorme stijging van de besmettingen in aantallen te constateren (zie hieronder uitsnede van het Coronadashboard van het RIVM)

De maatregelen zijn dus sinds enkele dagen aangescherpt. Het effect zal afhangen van de mate waarin deze maatregelen worden nageleefd. Omdat bekend is dat naleving eerder onvoldoende is gebleken, hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college specifiek over het toezicht en de handhaving in Barendrecht.

We zijn met name benieuwd hoe er toezicht is gehouden en wat er geconstateerd is, hieronder de volledige set vragen.

Schriftelijke-vragen-CDA-Covid-19-maatregelen-en-toezicht

Tagged