CDA stelt schriftelijke vragen over windturbines

En wat kunnen de gevolgen zijn van de aangenomen motie?

Twee weken geleden plaatsten we een artikel over windmolens.
Kern daarvan was dat we geen keuze hebben; die beslissing is 5 jaar gelden al voor ons genomen door de Rijksoverheid.
We hebben daar veel reactie mogen ontvangen.

Opvallend bij de minder positieve reacties was dat men betwijfelde of dat wel zo was en dat de gemeenteraad uiteindelijk zelf beslist of ze er komen.
We willen voor iedereen duidelijkheid verschaffen dat dit geen optie is maar een verplichting. Daarom hebben we vandaag uitgebreide schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W

Motie “Nee tegen windturbines” is aangenomen
Op 2 juni heeft de raad in meerderheid een door de EVB ingediende motie aangenomen waarin gesteld wordt: “dat er in Barendrecht geen windturbines hoger dan 100 meter geplaatst zouden moeten worden“.|
Het CDA Barendrecht heeft tegen deze motie gestemd.

Het lijkt een mooi resultaat, lagere windmolens geven minder slagschaduw, zijn minder zichtbaar en produceren waarschijnlijk minder geluid.

De realiteit is dat we, dankzij deze motie, niet kunnen rekenen op de komst van slechts 2 windmolens maar van 4, 5 of zelfs 6 windmolens!
De verplichting ziet namelijk niet op het aantal windmolens maar op de hoeveelheid op te leveren energie. Lagere windmolens leveren veel minder energie ( kleinere wieken en minder wind die gevangen kan worden op deze lagere hoogtes).
Om aan de verplichte hoeveelheid windenergie te komen met deze lagere windmolens moeten er meer geplaatst worden.
Het CDA Barendrecht vindt dat onacceptabel en heeft mede daarom tegen deze motie gestemd.
In de schriftelijk vragen hebben we dit ook meegenomen, samengevat: Klopt het dat ,als u als college rekening houdt met deze motie, Barendrecht zich op kan maken voor de komst van tussen de 4 en 6 lagere windmolens?

Voor de volledigheid hieronder de schriftelijke vragen:

Schriftelijke-vragen-CDA-Windturbines2

Tagged