‘t Vlak; CDA amendement aangenomen

Wethouder gaat aan de slag!

‘t Vlak

Al jaren staat de reconstructie van de locatie ‘t Vlak op de agenda van de politiek in Barendrecht. Het wachten was echter op het verloop van de aangespannen procedures voordat dit kon worden opgepakt. Daarnaast heeft het CDA middels een motie eind 2018 verzocht om scenario’s aan te leveren voor deze reconstructie.

Zoals afgesproken in ons coalitieakkoord willen we burgers betrekken bij besluitvormingsprocessen, de wethouder heeft daarom tijd gestoken en gesprekken met direct betrokkenen zijnde bewoners en winkeliers. Daarnaast heeft de wethouder een enquête uitgeschreven met daarin een 4 tal scenario’s. Daarop is bijzonder goed gereageerd, rond de 1150 mensen hebben hun mening hierover kenbaar gemaakt.

Een enquêteuitslag heeft waarde voor het gemeentebestuur en naast participatie creëert het ook nog eens draagvlak. Er zijn misschien wel 50 scenario’s voor deze locatie te bedenken maar dat zou voor een enquête geen optie zijn, de kracht ligt in de beperking.

Wij ,als CDA, hebben de uitslag grondig bestudeerd en daaruit komt naar voor dat in scenario 4 één element te herkennen dat nergens anders in voorkomt; namelijk een plein voor groen en terrassen voor de winkels. Voor ons is het duidelijk dat dit het onderscheidende element is waardoor de meerderheid van de ge enquêteerden hiervoor gekozen heeft.

De wethouder heeft verzocht dit scenario verder uit te werken.

Variant 4-plus
Het CDA Barendrecht steunt de opvatting dat het uitwerken moet gebeuren vanuit dit voorkeursscenario maar wil toch ook graag zien welke variaties er mogelijk zijn en daarom hebben wij een amendement ingediend dat ook kijkt naar een scenario 4 plus.
In deze variant ligt de weg niet achter de winkels langs maar voor de winkels. Grote verschil met het voorstel is dat dit een veel minder grote ingreep betreft die naar onze mening veel minder zal kosten.

Het Amendement is aangenomen en dat betekent dat de wethouder aan de slag gaat om beide scenario’s uit te werken waarna er een definitief besluit genomen kan worden.

Tagged