CDA stelt vragen over communicatie jongerencentrum

Maandag 25 mei 2009 heeft de CDA fractie tijdens het vragenkwartier van de commissie Samenleving vragen gesteld over de communicatie rondom het jongerencentrum.  

De CDA fractie had via e-mail en internetsite contact gehad met omwonende van de Voordijk en daaruit begrepen dat de communicatie nog slecht verliep. Zo bleek een opgegeven e-mail adres van de gemeente niet te werken. Ook was er na 4 weken nog niet inhoudelijk gereageerd op een schriftelijk verzoek van de stichting Bewonersbelang Voordijk / Nieuweland (BVN).De bewoners herhaalden deze signalen nog eens tijdens een inspraakreactie tijdens de commissievergadering.
Wethouder Van Deursen heeft als antwoord gegeven dat zij dacht dat het e-mailadres wel in werking was, en dat zij betreurt dat dit niet correct blijkt.  Wat ons betreft een vreemde gang van zaken: een e-mailadres en de werking daarvan is redelijk eenvoudig te controleren. Echter wordt het wel zo spoedig mogelijk in orde gemaakt. Afgelopen donderdag ontvingen wij tevens een brief van de wethouder waarin zij verder ingaat op deze kwestie. Deze brief vindt u hier: 280509_storing_e-mail_adres

Daarnaast heeft zij toegezegd zo snel mogelijk antwoord te geven op de vragen die de stichting BVN schriftelijk stelde eind april 2009. Dit is niet alleen netjes, maar gezien de termijnen gesteld in de Wet Openbaarheid van Bestuur ook noodzakelijk om snel te antwoorden.

Zoals in onze vragen al gesteld wil de CDA fractie niet bijdragen aan een negatieve berichtgeving. Echter deze manier van communiceren werkt daar niet aan mee. Wij zullen de communicatie en de verdere besluitvorming op de voet blijven volgen!