Huisartsen werken aan oplossing wachtlijsten

De huisartsen in Carnisselande zijn op dit moment in een vergevorderd stadium om de wachtlijsten op te lossen. Dat schrijft wethouder van Deursen op 26 mei 2009 aan de CDA-fractie naar aanleiding van aanvullende vragen. Het college geeft ook aan dat de gemeente in gesprek gaat met de huisartsen van Barendrecht-Centrum om daar te inventariseren hoe de huisartsenzorg gewaarborgd kan blijven.

Download hier het antwoord van het college: 260509_huisartsenpraktijk