CDA stelt vragen over Europese aanbestedingen

De CDA-fractie wil dat bedrijven ook iets terug doen voor de gemeenschap

Het CDA heeft aan het college vragen gesteld over de binding van bedrijven die in en voor Barendrecht werken. Door ondermeer Europese regelgeving komen steeds meer opdrachten van de gemeente Barendrecht terecht bij bedrijven van buiten de regio. Recent gebeurde dat in de zorg, bij aanleg van sportvelden, bij papier- en afvalinzameling en bij het collectief vervoer.
De bedrijven, die de contracten verloren, hadden in veel gevallen een sterke binding met Barendrecht. Er werken Barendrechters, en de bedrijven zijn bereid om ook mee te helpen door materieel bij te dragen aan de sociale cohesie in Barendrecht. Zij ondersteunen lokale activiteiten en verenigingen. Het CDA is bang voor verschraling bij een aantal culturele activiteiten en in de sport en vraagt het college of zij zich kan inspannen om dit te voorkomen,.

Klaas Groenendijk, klaas.groenendijk@cdabarendrecht.nl
Martin van Hengel, martin.van.hengel@cdabarendrecht.nl

Download hier de volledige tekst van de cda_vragen_aanbesteding