Fietstocht door Vrijenburg

 

Na een fietstocht door de wijk Vrijenburg met een aantal bewoners zijn door de fractie de volgende vragen aan het college gesteld.

 

Als we de groenste gemeente van Nederland willen worden dan mag in deze wijk nog het één en ander gebeuren. Weinig groen dus.

  1. Het weinige groen dat er nog is wordt gebruikt als hondenuitlaatplek en dat is regelmatig goed te ruiken. Waarom geen controle op het uitlaatbeleid?
  2. Verder zijn er een aantal plekken die er uit zien alsof het grasveldjes moeten worden of bloemperkjes. Deze zijn niet goed afgewerkt. Wel natuurlijke ontwikkeling in de vorm van gewoon niets doen en alleen onkruid laten groeien. Waarom heeft de groendienst hier geen gras ingezaaid?
  3. Oevers van de singels zijn op diverse plaatsen niet afgewerkt. Er is namelijk geen beschoeiing aangebracht. Waarom kan dit aan de ene kant van de singel wel en aan de andere kant niet?
  4. Er is in de wijk maar één geschikte speelplek voor kinderen, het schoolplein.  Dit is al in gebruik genomen door de oudere jeugd en de jongere jeugd voelt zich daar niet welkom. Er zijn nog wel een paar andere pleintjes maar door de aanwezigheid van doelloze architectonisch vormgegeven objecten niet echt functioneel geschikt als speelplek. Waarom is de wijk maar ontworpen op één grote speelplek?
  5. Waarom is er door Comwonen een wijkje vanuit Rotterdam integraal naar Vrijenburg verhuisd? Deze wijk vertoont een bijzonder grote discrepantie met de rest van Vrijenburg. Een wijk in een wijk.
  6. De rondweg is een racebaan en men wil graag snelheidsbeperkende maatregelen (drempels). Sluipverkeer in de wijk doordat de rondweg over een groot gedeelte nog een weg is voor het bouwverkeer. Worden er in de rondweg snelheidsremmende voorzieningen aangebracht?
  7. Langs het water is de verlichting op ooghoogte aangebracht waardoor de wandelaar ‘s avonds continue in het licht kijkt en erdoor worden verblind. Men ziet jou wel maar zelf zie je dus niets. De bewoners willen graag een verlichting op andere hoogte. Is dat mogelijk?
  8. Veel inbraken worden veroorzaakt doordat men gemakkelijk vanaf de wandelpaden toegang heeft tot de tuinen van de mensen. Bij het waarschuwen van de politie dat er hangjeugd bij de buren in de tuin rondhangt vraagt men waarom men de politie belt. De wijkagent is nauwelijks of niet te benaderen. Via de centrale wordt verteld dat men de berichten door zal geven maar terugkoppeling door de wijkagent  vindt niet plaats. Kan er een betere service worden verleend door de  regiopolitie en de wijkagent?


In het voorjaar 2008 stelde de CDA-fractie de volgende vragen over Vrijenburg