CDA stelt vragen over regeling “Meedoen”.

Gerdien de Lange-Leguijt

Raadslid Gerdien de Lange-Leguijt stelt schriftelijke vragen over de werking van de regeling “Meedoen voor Minima”

In Barendrecht kennen we verschillende regelingen met tegemoetkomingen voor inwoners die het om welke reden dan ook financieel niet gemakkelijk hebben. Eén daarvan is de regeling “Meedoen” .

Gemeentelijke website


Gerdien: “Al langere tijd was het de wens van onze fractie om inzicht te hebben hoe deze gelden besteed werden en worden.” Afgelopen week ontving de gemeenteraad van de wethouder daarover een brief .
Gerdien: ” We zijn blij met het door de wethouder nu toegezonden overzicht, maar dit overzicht roept ons meer vragen op.”

Met name de vraag welke uitgaven daar nu onder vallen en welke niet, moet volgens de CDA fractie verder uitgezocht en beantwoord worden.

Klik hier om de schriftelijke vragen in zijn geheel te lezen.

Tagged