CDA inzet voor begroting 2020

CDA voor 99% eens met begrotingsvoorstel college!

Vanavond ( 12 november ) spreekt de gemeenteraad over de begroting voor 2020. Hiervoor heeft het college een voorstel gedaan. Op zich ziet deze begroting er prima uit. Nadat dit voorstel gedaan is hebben er wel een aantal nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden in zowel de inkomsten als uitgavensfeer.
Dat zorgt ervoor dat er nog aanpassingen gedaan moeten worden. Over het grootste gedeelte van het begrotingsvoorstel (99% van het totaal budget) zijn we het eens. Mede door deze laatste ontwikkelingen hebben we het dan nog over ongeveer 1% van het totale gemeentelijke budget.

fractie CDA Barendrecht

Het CDA heeft eerder al laten weten bij de behandeling van de voorjaarsnota een aantal zaken belangrijk te vinden en daar ook aan vast te houden, dat zijn:

  • De begroting moet sluitend zijn zonder belastingverhoging voor de inwoners (behoudend ev. inflatiecorrectie),
  • Het gratis OV voor ouderen blijft , Wel gaan we kijken hoe we dit met bv. het initiatief “Automaatje” nog verder kunnen uitbreiden en daarmee dragen deze zaken ook bij aan de bestrijding van eenzaamheid,
  • Ondanks de financiële krapte zorgen we er toch voor dat de ingezette maatregelen om Barendrecht te verduurzamen door blijven gaan,
  • We willen de subsidies voor maatschappelijke organisaties behouden, deze organisaties en hun vrijwilligers vinden we van groot belang ,
  • De zorgtaak van de gemeente wordt op onderdelen opnieuw bekeken, ingericht en gefinancierd, waarbij we wel stellen dat de meest kwetsbare inwoners daar niet de dupe van mogen worden.

Uiteraard komen er vanavond nog tal van andere onderwerpen voorbij maar de eerste uitzichten zijn dat deze punten bij andere partijen ook hoog op de agenda staan.

Tagged