Rugzak

CDA stelt vragen over schoolmaatschappelijk werk

Rugzak

Barendrecht | CDA vraagt zich af of de motie over schoolmaatschappelijk werk al is uitgevoerd.
Op een school als Calvijn Groene Hart met 1600 leerlingen is slechts 1 uur per week schoolmaatschappelijk werk daadwerkelijk in het schoolgebouw aanwezig. Gezien de omvang en ernst van de problematiek van de scholieren wordt dit door docenten als veel te gering ervaren.  

De onderwijsinstelling sloeg alarm en het CDA diende de motie “toereikend maatschappelijk werk op scholen” in.  Tijdens de raadsvergadering van 31 oktober 2017 is deze motie met grote meerderheid aangenomen. In het belang van m.n. scholieren was snelheid geboden. In de motie wordt de wethouder verzocht om een onderzoek te starten naar de noodzaak en mogelijkheid om structureel een grotere aanwezigheid van het maatschappelijk werk op het voortgezet onderwijs in Barendrecht te realiseren. Tot nu toe hebben wij als raadsleden echter nog geen onderzoeksrapport mogen ontvangen. Reden genoeg voor het CDA om de volgende vragen aan het college te stellen.

1/Wat is de stand van zaken van het onderzoek?

2/Welke onderzoeksactiviteiten zijn er tot nu toe ondernomen?

3/Wanneer wordt het onderzoek afgerond en de raad geïnformeerd?