CDA: Vragen over Binnenlandse baan

Barendrecht | De Binnenlandse baan is onlangs in gebruik genomen, maar bij het CDA komen signalen binnen van burgers die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid.

Afgelopen jaar is besloten om de Binnenlandse baan te verleggen. Deze verlegging is onderdeel van de centrumaanpak om het hele centrum een beter aanzien te geven. Zo ontstaat bijvoorbeeld een grotere verbondenheid tussen de markt en de middenbaan. De uitvoering is voortvarend door het college ter hand genomen. Op dit moment is de weg reeds in gebruik en zijn de werkzaamheden om alles netjes te maken in de laatste fase.

Het CDA kreeg signalen van burgers die zich zorgen maken over de verkeersveiligheid omdat de weg erg smal wordt gevonden. Vanwege de slingeringen in de weg is het moeilijk tussen de lijnen te blijven. Bij tegenliggers zou er dan een vergroot risico op ongelukken kunnen optreden.

Het CDA heeft hiertoe vragen gesteld de Binnenlandse Baan.

 

Vragen:

  1. Is het college op de hoogte van deze signalen?
  2. Wat is/wordt de maximum snelheid op deze weg?
  3. In de weg is niet overal een bochtverbreding toegepast. Wat is hiervan de reden?
  4. Vindt het college dat met deze breedte van de weg en zonder bochtverbreding, de weg veilig genoeg is als auto’s elkaar passeren en ook als vrachtverkeer elkaar passeert in een bocht?