CDA stelt vragen over straatverlichting

Veel lantaarnpalen doen het niet!

Het CDA Barendrecht heeft na een rondgang door Barendrecht moeten vaststellen dat deze openbare verlichting op veel plaatsen, en dus door heel Barendrecht heen, niet functioneert.

Een goed functionerende openbare straatverlichting is een middel dat bijdraagt aan deze veiligheid en daarom van belang in verband met de verkeers- en sociale veiligheid van onze inwoners.  Eerder al in 2017 heeft het CDA Barendrecht daar schriftelijke vragen over gesteld.

Van belang om hierbij te vermelden dat de aantallen lantaarnpalen die het ’s avonds niet doen, dermate hoog zijn dat dit uitstijgt boven een reguliere melding bij de gemeente.

We hebben dus nu wederom vragen gesteld omdat de situatie naar ons idee niet verbeterd is sinds de laatste keer dat wij daar vragen over gesteld hebben.

Het CDA Barendrecht heeft daarom aan het college de volgende vragen gesteld:

  1. Is het college bekend met het gegeven dat de openbare straatverlichting op erg veel plaatsen in Barendrecht niet functioneert?
  2. Is het college met ons van mening dat het functioneren van de openbare straatverlichting van invloed is op de verkeers-en sociale veiligheid?
  3. Is het het college bekend of en zo ja welk onderhoudsprogramma de beheerder Stedin voor Barendrecht hanteert als het gaat om inspectie van de openbare verlichting?
  4. Is dat onderhoudsprogramma afgestemd met de gemeente Barendrecht?
  5. Indien aanwezig zouden wij graag inzichtelijk krijgen welke afspraken er over het beheer zijn gemaakt tussen Stedin en de gemeente Barendrecht.
  6. Het CDA Barendrecht heeft hier aan het einde van de vorige collegeperiode vragen over gesteld. Met de constatering dat veel straatverlichting niet aan is, lijkt het erop dat er geen verbetering heeft plaatsgevonden. Is dit juist? Neemt het college haar verantwoordelijkheid in verband met de veiligheid van onze inwoners door in gesprek te gaan met de netbeheerder over deze structurele situatie?
  7. Indien ja, kan het college dan aangeven wanneer dat gaat plaatsvinden en de uitkomsten van dit gesprek en de opvolging door Stedin daarna delen met de Raad?
Tagged