CDA stelt vragen over studietoeslag voor studenten met beperking

Op 16 april 2018 vragen de Landelijke Studenten Vakbond en CNV jongeren aandacht in het Algemeen Dagblad voor de problematiek rondom regelingen voor studenten met een beperking. Een van de toeslagen voor deze studenten wordt verstrekt door de gemeenten. Het CDA vraagt het college om te bekijken of de toeslag in Barendrecht goed is afgestemd op wat deze studenten nodig hebben.

Studietoeslag via de gemeente aanvragen
Voorheen werd de studietoeslag verstrekt via de Wajong, en deze bedroeg toen 25% het vastgestelde
minimumloon. Sinds 2015 moeten studenten met een beperking de toeslag bij de gemeente
aanvragen. In Barendrecht is die toeslag op dit moment 10% van het minimumloon.

De LSVb en CNV Jongeren constateerden destijds dat de toeslag in veel gemeenten onder of ver
onder de 25% van het minimumloon is vastgesteld. Dit brengt volgens beide vakbonden de
mogelijkheid om op studiegebied te participeren in gevaar voor jongeren met een beperking. Zij
startten al enkele maanden geleden een actie om de toeslag terug te brengen naar het niveau van
25% van het minimumloon. In 2018 zou de toeslag dan 282 euro per maand zijn.

De CDA-fractie vraagt graag aandacht voor deze problematiek en stelt de volgende vragen aan het
college:
1. Op de website van onze gemeente Barendrecht staat dat de betreffende toeslag 10% van het minimumloon bedraagt. Heeft het college inzicht in de toereikendheid van dat bedrag voor studerende jongeren met een beperking?
2. Hoeveel jongeren maken op dit moment gebruik van deze toeslag?
3. Is na te gaan of de toeslagregeling voldoende bekend is, zodat deze ook daadwerkelijk aangevraagd wordt door wie het nodig heeft?
4. Als het percentage wordt verhoog van 10% naar 25%, welke kosten zijn daar jaarlijks aan verbonden en is hiervoor nog ruimte binnen de begroting van de participatiewet?