CDA stelt vragen rondom procedures aanleg CO2 leiding

De CDA-fractie heeft op 16 maart 2013 vragen gesteld over de aanleg van een CO2 leiding op Barendrechts grondgebied.

 

Aanleiding is een artikel in het Rotterdams Dagblad van 16 maart 2013.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen gesteld:

1. Is het college op de hoogte van deze plannen?

Zo ja kan het college ons dan informeren over de plannen.

Zo nee kan het college dan nagaan hoe concreet deze plannen zijn?

2. Welke procedures moeten worden doorlopen voor de aanleg van een pijpleiding over Barendrechts grondgebied?  We denken dan bijvoorbeeld aan wijziging van het bestemmingsplan of het afgeven van een vergunning.

3. Is het voor de bewoners mogelijk  een zienswijze in te dienen?

4. Wij nemen aan dat voor de aanleg van iedere pijpleiding, die door onze regio gaat een risicoanalyse is/wordt gemaakt.  Kan het college ons informeren wat er bekend is over de risico’s van deze CO2 leiding en andere soortgelijke pijpleidingen in Barendrecht en de regio?