CDA stemt in met BAR-organisatie

 

Op 11 juni 2013 heeft de gemeenteraad unaniem het besluit genomen voor één ambtelijke organisatie voor Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR).

Dat betekent dat er per 1 januari 2014 één ambtelijke organisatie is voor deze drie gemeenten.  Alle adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden gaan door deze BAR organisatie worden uitgevoerd. Om dit mogelijk te maken wordt de gemeenschappelijke regeling BAR organisatie binnenkort opgericht.

De bewoners van Barendrecht zullen niet direct merken dat ze te maken hebben met deze nieuwe organisatie.  Voor paspoorten, rijbewijzen vragen kunt u gewoon naar het gemeentehuis of naar de gemeentelijke website. Het college en de gemeenteraad blijven Barendrechts.

Tussen de eerste verkenningen voor samenwerking en nu het concrete besluit zitten ongeveer 7 jaar. Na een ruime periode van verkenning werden de plannen in 2012 steeds concreter. De laatste maanden zijn besteed om de juiste vorm van samenwerking te kiezen en vast te leggen hoe de gemeenteraden hun taken kunnen uitvoeren op het gebied van kaderstellen en controle.

Het bedrijfsvoeringsbudget, ongeveer 20 % van het financiële budget van de gemeente Barendrecht, gaat naar de nieuwe organisatie. Dat is nodig om het salaris van de ambtenaren te betalen, goede ICT te hebben en de ambtenaren te huisvesten.   Het CDA staat vol achter deze samenwerking. In deze tijd waar veel taken naar de gemeenten komen, denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg en participatiewet, is het efficiënter dit in een samenwerkingsverband te doen. Er kan dan ook geïnvesteerd worden in de specialistische kennis, die nodig is om de nieuwe taken te kunnen gaan uitvoeren. Door samen te werken en niet als drie afzonderlijke gemeenten een nota te schrijven, maar één voor de drie gemeenten bespaar je geld. Over een paar jaar moet er jaarlijks voor de drie gemeenten € 5 miljoen euro worden bespaard. Voor Barendrecht betekent dit € 2 miljoen. Een bedrag dat zeker welkom is nu er de komende jaren nog meer bezuinigingen verwacht worden.

Het mooie van deze vorm van samenwerking is, dat de gemeenteraad van Barendrecht nog steeds haar eigen afwegingen en keuzes kan maken, waardoor de eigenheid van Barendrecht bewaard blijft. Wil Barendrecht bijvoorbeeld op minimabeleid net dat extra doen dan kan dat. Natuurlijk moet Barendrecht daarvoor dan wel geld reserveren in de restende 80 % van de begroting!

Voor onze ambtenaren verandert het meeste.  Zij kunnen ook hun werkplek krijgen in Ridderkerk of Albrandswaard. De CDA-fractie heeft het college gevraagd om de menselijke maat voor onze ambtenaren wel in het oog te houden. En wij vertrouwen op dat dit ook gebeurt.

De CDA-fractie vertrouwt er op dat niet alleen de colleges goed samenwerken, maar ook de gemeenteraden. Wij zien nu al dat we de laatste jaren bij grensoverschrijdende onderwerpen steeds vaker contact zoeken met de CDA-fracties in Albrandswaard en Ridderkerk, maar ook met de CDA-fracties in de regio.

De CDA-fractie is BAR enthousiast over deze samenwerking en ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.