CDA geeft de Pendrechtse watermolen de ruimte

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 juni 2013 is het bestemmingsplan Noordrand besproken.

In het oorspronkelijke plan had het college voorgesteld om de Pendrechtse watermolen een profiel van vrije ruimte geven wat hoort bij een molen in een stedelijk gebied. De CDA fractie heeft er voor gekozen om de molen een profiel van vrije ruimte te geven dat hoort bij een molen in een landelijk gebied. Door deze wijziging heeft de molen de garantie gekregen dat er met behulp van wettelijke kaders zoveel mogelijk kan worden geprofiteerd van de wind. De inwoners van Barendrecht  en Rotterdam kunnen dan blijven genieten van het schouwspel wat een draaiende watermolen biedt.

De zogenaamde molenbiotoop waar nu voor is gekozen houdt in dat  binnen een cirkel van 400 meter rond de molen bijzondere voorwaarden voor de hoogte van de bebouwing en beplanting gelden.
Voor de eerste 100 meter rond een molen wordt in het algemeen vastgelegd dat de daar toegestane hoogte voor bebouwing of beplanting gelijk is aan de onderzijde van de wiek. Vanaf die 100 meter mag men per 100 meter 1 meter hoger.

Onze argumenten:

  • De Pendrechtse molen is de enige watermolen op het eiland IJsselmonde.
  • De Pendrechtse molen past binnen het monumentenbestand van Barendrecht
  • De CDA fractie wil ook monumenten een functie geven
  • De molen is een belangrijk element voor de waterkwaliteit in het gebied. Met name bij de wat hogere temperaturen is het belangrijk dat het water voldoende frequent wordt rondgepompt.
  • De inrichting van het gebied moet daarom zo veel mogelijk worden aangepast aan het goed functioneren van de molen.
  • De huidige open inrichting van het gebied is in onze stedelijke omgeving bijzonder waardevol.

 

 

[avatar user=”Leo” size=”thumbnail” align=”left”]