CDA tevreden: bibliotheekvestiging in Barendrecht Centrum!

bibliotheek…..het verhaal krijgt toch een vervolg…… 

Na een aantal spannende uren vergaderen kwam er maandag 8 juli 2013 een voorstel van de wethouder waar de CDA fractie mee kon instemmen: een kleine bibliotheek in het centrum met een collectie van 12.000 boeken. De openingstijd van 12 uur per week kan met vrijwilligers worden uitgebreid tot meer. Vooral de aansluiting op het bibliotheeknetwerk zorgt voor een verschil met eerdere plannen.

Aanvankelijk zou er voor Centrum Barendrecht alleen een afhaalpunt voor gereserveerde boeken komen. Voor deze goed lopende vestiging met veel oudere en ook jonge leden zou dat een dramatisch ledenverlies betekenen. Waardoor weer minder inkomsten om nog iets op te bouwen. Dit  voorstel was voor CDA onacceptabel. Ook was CDA van mening dat voor het bedrag wat het netwerk aan subsidie ontvangt er veel meer mogelijk moet zijn. Bezuinigen moeten we allemaal, en vergt ook enige inspanning en creativiteit.

Nu zal er een actuele collectie zijn, met verversing van boeken en met de kennis en kunde van het netwerk.
Een goede basis om verder op te bouwen. Daar zal nog het nodige werk voor moeten worden verzet. De inzet van vrijwilligers zal nodig zijn, en de ruimte waar de vestiging komt zal moeten voldoen aan de functie van ontmoeting waar de raad zich ook voor uitgesproken heeft. Daarbij hoort ook een leestafel voor koffie en een krantje.

Bij die overgang van grote naar kleine vestiging worden alle partijen betrokken; het netwerk, de raad, de gemeente, en ook een klankbordgroep. Die laatste wordt mogelijk gevormd door betrokken burgers die zich ook de laatste weken actief hebben getoond in de acties om de bibliotheek voor het Centrum te behouden. Hun inbreng vindt CDA heel belangrijk om van die nieuwe vestiging ook weer een waardevolle plek te maken!

De bijdrage die u als bewoner kunt leveren begint al met het lidmaatschap van de bibliotheek. Hoe meer leden hoe meer er mogelijk zal zijn. Ook in deze tijd van toenemende mate van digitalisering is er nog steeds behoefte aan een bibliotheek!