CDA pleit voor visie op de ondergrond

Tijdens de algemene beschouwingen van 8 en 9 juli 2013 heeft het CDA gepleit voor een visie op de Barendrechtse ondergrond.  De CDA-fractie is kritisch ten aanzien van de winning van schaliegas in onze gemeente.
De ondergrond blijft belangrijk om nieuwe energiebronnen aan te boren. We denken dan aan schaliegas, geothermie en warmte koude opslag.

Even kort over deze energiebronnen:

  • Schaliegas wordt gewonnen uit schalie, een gesteente in de ondergrond. Als deze steenlaag door boring is bereikt wordt de winning horizontaal voortgezet. Dit gebeurt niet spontaan, maar door middel van fracking. Dat wil zeggen dat grote hoeveelheden zand, water en chemicaliën worden ingespoten. Een deel van het water en de chemicaliën blijft permanent in de ondergrond.
  • Bij geothermie of aardwarmte komt de energie in de vorm van warmte naar boven. In de regel boort men dan op diepte van 1500 meter en meer
  • Warmte Koude Opslag vindt meestal plaats op dieptes van 20 tot 200 meter. Met deze techniek is het mogelijk door het rondpompen van water om in de winter gebouwen te verwarmen en in de zomer te koelen.

In ieder geval is belangrijk dat een gemeente weet welke mogelijkheden voor energie winning onder hun ondergrond mogelijk is. Wat de voor- en nadelen van deze winningen zijn. Winning van energie op verschillende diepten gelijktijdig is waarschijnlijk ook niet mogelijk.

De CDA-fractie is zeker geen voorstander van schaliegas winning  in Barendrecht. Wij vinden net als in de tijd van de opslag van CO2  dat we ons ja of nee moeten baseren op feiten en ook net als toen niet op  basis van emoties. Belangrijk is te weten hoe de veiligheid van de Barendrechters ook in de toekomst is gegarandeerd. Wat de risico’s zijn op het moment van winning ect.

De overige raadsfracties en het college deelden de mening van de CDA-fractie dat de gemeente Barendrecht op niet al te lange termijn een visie haar ondergrond zou moeten hebben.

Wethouder Gebben gaf aan dat er via het rijk nog weinig geregeld is.  Op verzoek van de overige raadsfracties bereid de CDA-fractie na de zomervakantie een motie voor om het college te verzoeken een visie op de ondergrond op te stellen. Met de kanttekening dat dat dan waarschijnlijk het nieuwe college is. In geval men in Den Haag eerder met plannen naar Barendrecht komt wordt vanzelfsprekend hier tijd voor vrij gemaakt in de ambtelijke organisaties.  Die signalen zijn er zeker niet. Maar Barendrecht kan maar beter eerder voorbereid zijn dan een verzoek komt.

Barendrecht en onze reputatie in de CO opslag tijd (2008  -2010), die echoot nog steeds na in de wetenschappelijke wereld en op ministeries als een gemeente, die op een unieke wijze omgegaan is met het verzoek om een proeflocatie voor CO2  opslag te worden. Niet zo maar nee zeggen, maar de feiten weten!

[avatar user=”Corrie” size=”thumbnail” align=”left”]