CDA vraagt aandacht voor veilige schoolfietsroutes

Op 14 februari heeft het CDA fietslampjes uitgedeeld. De partij deed dit om aandacht te vragen voor veilige schoolfietsroutes.

Zichtbaarheid
‘Als je kind iedere dag van en naar school moet fietsen, dan wil je de zekerheid hebben dat de route zo veilig mogelijk is’, zegt Maurits de Haan lid Provinciale Staten van Zuid-Holland.  Om daar aandacht voor te vragen deelde het CDA fietslampjes uit in Carnisselande op de Avenue Carnisse / Vrijenburg.
De ervaring leert helaas dat nog steeds veel mensen zonder licht fietsen. Om hier verandering in aan te brengen voert ook de politie met regelmaat zichtbaarheidscampagnes. “Terecht dat de politie hier tijd in steekt’, stelt Maurits de Haan. ‘er gebeuren jaarlijks teveel onnodige ongelukken. Daarom delen we niet alleen lampjes uit, maar vragen we ook aandacht voor de verkeersveiligheid”.
Aanpak Top 100 schoolfietsroutes
Van de ongeveer 600 verkeersdoden per jaar is een derde fietser. Dat kan en moet anders, vindt Maurits de Haan: ‘ieder slachtoffer is er één teveel. Daarom wil het CDA dat de provincie de Top 100 schoolfietsroutes onder de loep neemt en de knelpunten oplost. Dat kan door fietspaden duidelijk af te scheiden van autowegen, borden en belijning te verbeteren of maatregelen te nemen bij gevaarlijke oversteekpunten. Voorop staat in ieder geval dat er werk moet worden gemaakt van de veiligheid van onze kinderen.’
Tagged