CDA; vragen over uitstel werkzaamheden

Werkzaamheden Portlandse baan verschoven.

De verkeerssituatie rondom de Portlandse baan moet worden aangepast. Ter hoogte van de parkeergarage bij het winkelcentrum moet het nodige verbeterd worden, er zijn op die locatie al meerdere ongelukken gebeurd.

Wij vernamen dat de werkzaamheden aan de Portlandse baan ter hoogte van het winkelcentrum opnieuw zijn uitgesteld. Dit is al meerdere keren gebeurd vanaf 2018.

De werkzaamheden zouden februari/ maart 2020 starten maar we begrijpen nu aan de hand van de informatie op de website van de gemeente dat dit in de zomer zal gaan gebeuren. De gemeente heeft hiervoor geen reden opgegeven en omdat dit nu al meerdere keren verschoven is heeft de CDA fractie hier schriftelijke vragen over gesteld.

Hieronder de tekst van de schriftelijke vragen:

Geacht college,

Wij vernamen dat de werkzaamheden: aan de Portlandse baan ter hoogte van het winkelcentrum opnieuw zijn uitgesteld. Dit is al meerdere keren gebeurd vanaf 2018.

De werkzaamheden zouden februari/ maart 2020 starten maar we begrijpen nu aan de hand van de informatie op de website van de gemeente dat dit in de zomer zal gaan gebeuren:

TEKST OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE:

Het werk start in de zomervakantie 2020 en wordt gefaseerd uitgevoerd. De parkeergarage van Carnisse Veste blijft altijd bereikbaar, ofwel vanuit de richting Rhoon ofwel vanuit de richting Barendrecht. Wij verwachten dat de werkzaamheden ongeveer 2 maanden duren.

Omdat de planning nu wederom is opgeschoven en omdat er bij ons geen reden bekend is waarom deze werkzaamheden zijn verschoven hebben wij daarover de volgende vragen:

  1. Wat is de reden van opschuiven van deze werkzaamheden?
  2. Hoe zeker is het dat de planning niet nogmaals zal worden aangepast?

We zien de beantwoording graag tegemoet.

Fractie van CDA Barendrecht,

Tagged