Aankoop Edudelta

Zeer verstandige keuze van de gemeente Barendrecht

Eigenaar per 1 mei 2020
Per 1 mei is de gemeente Barendrecht eigenaar van het pand Edudelta. Met deze aankoop wordt het groenonderwijs in Barendrecht de komende jaren veilig gesteld. Zeker nu is gebleken dat de aanmeldingen voor komend schooljaar fors zijn gegroeid (ongeveer + 100 leerlingen extra).

Wat waren de opties?
Deze aankoop kent veel kanten en mogelijkheden voor de toekomst.
Als het pand door een andere partij gekocht zou zijn dan zou de gemeente aan deze eigenaar huur moeten betalen, dat is hiermee voorkomen. De huurinkomsten van de scholen vloeien nu naar de gemeentekas.|

De gemeente heeft voor de huisvesting een zorgplicht en de vraag is of het ook anders had gekund, het antwoord daarop is ja maar dat had extra geld gekost. Inhuizing in het naastgelegen pand van Focus was een optie maar dan zou daar eerst verbouwd moeten worden en dat zou ook flink geld gekost hebben. Bovendien horen er praktijkruimtes bij het groenonderwijs die niet in het Focus gebouw hadden gekund. Een optie die besproken is, is om het praktijk gedeelte te huisvesten in de Kleine Duiker. Echter is de richtlijn dat dit soort voorzieningen binnen een straal van maximaal 2 kilometer gelegen moeten zijn van de school zelf en dat is hier niet het geval. Hierdoor valt ook deze optie ook af.

Financien
De gemeente betaalt de aankoopprijs verspreid over enkele tientallen jaren (financiering) zoals gebruikelijk. De aankoopprijs zelf van ruim € 4 miljoen drukt dus nu niet op de begroting, wel de aankoopkosten en de rente en aflossing. Dat was ook voor het CDA een belangrijk gegeven, immers het betreft een strategische aankoop voor de komende tientallen jaren. Hoewel de gemeente Barendrecht op dit moment (net als alle andere gemeenten in Nederland) te maken heeft met tegenvallende inkomsten moeten we een dergelijke aankoop over die lange periode bekijken en beoordelen. Dan kan het nu vragen oproepen (korte termijn) maar over een aantal jaren als het weer financieel beter gaat, zal het een zeer logische keuze blijken te zijn geweest.

Veel ruimte aanwezig
Er is op dit moment veel ruimte in het pand aanwezig die niet verhuurd wordt. Tijdens het (besloten) debat over de aankoop bleek dat dit weleens de oplossing kan zijn voor veel andere problemen en huisvestingswensen van zowel scholen als culturele instellingen. De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven wat deze mogelijkheden zijn. We waren als CDA Barendrecht al blij met deze keuze, daarbovenop bleek dat er nog tal van andere mogelijkheden zijn waarmee het gebouw gevuld kan worden. Als dit pand dat in zijn geheel verhuurd gaat worden dan overstijgen de inkomsten de kosten ruimschoots.

Woningbouw?
Op termijn is ook woningbouw, of liever gezegd huisvesting, mogelijk in dit pand. De eerste 2 jaar kan dat niet (vanwege een boeteclausule) maar daarna kan dit als extra mogelijkheid worden toegevoegd aan de toch al lange lijst met verhuuropties. Inmiddels is dit element in de pers al enigszins uit zijn verband gerukt, het is een optie die besproken is maar dan wel na de termijn van de boeteclausule.

Al met al vinden wij dit als CDA Barendrecht een verstandige keuze van het college. Het groenonderwijs is per direct veilig gesteld, de verhuurmogelijkheden zijn er meer dan genoeg en verschillende andere herhuisvestingsopgaven die de gemeente toch al had kunnen hiermee ook gerealiseerd worden (scheelt weer andere uitgaven).
Mocht er over 2 jaar toch nog ruimte beschikbaar zijn dan kan er ook nog gekeken worden naar de optie huisvesting.

Voor wat betreft het CDA Barendrecht betreft een prima zet van het college!

Tagged